Préstamer [CPS, CPL] ES satış ortaklığı programı

Benzer programlar
 • EPC 4€
  EPC: 100 tıklamadan elde edilmiş ortalama kazanç.
 • CR (Dönüşüm Oranı) 0.35%
  CR - dönüşüm, eylemlerin tıklamalara oranı.
 • Son 48 saatteki CR 1.06%
  Son 48 saat için eylemlerin tıklmalara ortalama oranı.
 • Onay yüzdesi 75.00%
  Bütün eylem sayısından onaylanmış olanların yüzdesi
 • PostClick çerezi 30 gün
  Bannera tıkladıktan sonra kullancının programa bağlı kalacağı süre.
 • Ortalama işlem süresi 57 gün
  Reklamverenin eylemleri onayladığı veya reddediği ortalama süre.
 • Ortalama ödeme süresi 63 gün
  Reklamverenin eylemleri onayladığı veya ödediği ortalama zaman.

Reklam malzemeleri

Uyarı! Kodlar ve linkler seçilmiş sitenin bu program ile işbirliğine başlamasından sonra mevcut olacaktır.

Filtre

Programın standart linki

Dynamic ads kullanıcıların AliExpress.com'daki davranışına ve sitenizin içeriğine dayanarak kullanıcılara AliExpress ürünlerini içeren reklamları gösterir. Bu şekilde kullanıcı, sadece ilgisini çekebilecek reklamları görüyor. Bu şekildeki hedeflendirme reklamlarınızın tıklama sayısını, dolayısıyla komisyonunuzu arttırır. Bu araç hakkındaki daha ayrıntılı bilgileri Yardım merkezinden bulabilirsiniz.

Reklam malzemeleri bulunamamıştır

Arama şartlarını deşiğtermeyi deneyin

Ürünler

Uyarı! Ürün kataloğunu yükleyebilmek için sözü geçen reklamverenle işbirliği yapın.

Bu sayfada reklamverenin orijinal ürün kataloğunu dışa aktarabilirsiniz. Ürünlerdeki linkler deeplink'lerle değiştirilmiştir. Ayrıca ürünün son değişiminin süresi de eklenmiştir.

Mevcut ürün sayısı:    Güncellendi:    Reklamveren tarafından güncellendi:

Programın ayrıntıları

Neden Admitad:

 • detaylı istatistik ve yararlı araçlar,
 • komisyonsuz hızlı ödemeler,
 • affiliate programların çeşitliliği,
 • bize güvenen 883413 yayıncı,
 • ve çok daha fazlası.

Bu satış ortaklığı programı admitad ağına dahildir

Program ile çalışmaya ve kazanmaya başlamak için önce yayıncı hesabınız ile başvurmalısınız.

Prestamer ES is a robot of online loans, offering short loans of 50 to 300 euros for new users and up to 1,000 euros for repeat loans for a period of 7 to 21 days.

Types of advertisement campaign:

CPL -
commission paid for successful registration and approved scoring of a new Customer who is not in the database (no commission paid for already registered Customer)
CPS - commission paid for first approved loan to a new Customer. Possible scenario, when Customer is already registered but is taking his 1st loan, commission for CPS is paid, but not for CPL

Geotargeting: Spain

Age: 21-74

Statistics update: 5 minutes
 

Acceptable traffic sources:

 • Contextual advertising
 • Banner advertising
 • Social networks target advertising
 • Social networks groups / pages / accounts advertising (excluding Prestamer brands)
 • E-mail marketing (according to the provision of the Partnership contract)

Not allowed:

Direct partner links from Google Adwords advertising other advertising channels
Brand mimicry for Prestamer
E-mail / SMS spam
Forbidden keywords in Google Adwords (also Display URL) advertising content: prestamer, robot prestamer
Forbidden keywords in domain names (also as an element): prestamer, robot prestamer
Forbidden keywords in Google Adwords (also as an element):
prestamer, robot prestamer
Push, Toolbar, PopUp / ClickUnder, Frames, Doorway pages, Adult
Incentive traffic (bonus / cash), Cashback

Advertising materials

 1. Affiliates can use banners provided by the Advertiser

 2. Advertising materials created by Affiliates should comply with Spain laws and legislations

 3. “Prestamer”, “Robot Prestamer”, and associated with Prestamer brand words and phrases are forbidden in advertising materials (others than provided by Advertiser in accordance to the Section 1)

 4. Forbidden information:Incorrect information about Advertisers terms of services (loan amount, period, loan interest and percent, required information). Examples: PRESTAMER offers you 2000 EUR for 3 months by 1%» or «Get loan, no ID required». Promises that Advertisers cannot give on a current stage or until registration is complete: «Your loan is approved. Please fill in the application», «Take your loan! Registration is 4 mins, 100% approval»Advertising texts mentioning Advertiser’s campaigns that are not active at the moment of advertisement.

  Minus words: prestamer credito, prestamer credito, prestamer es, prestamer ofrece, prestamer robot, prestamer prestamos, prestamer online, prestamer rapidos, prestamer personales, prestamer microcreditos, prestamer prestamos, prestamer contactos, prestamer el sitio, prestamer aval, prestamer credito, prestamer credito, prestamer es, prestamer ofrece, prestamer robot, prestamer prestamos, prestamer online, prestamer rapidos, prestamer personales, prestamer microcreditos, prestamer prestamos, prestamer contactos, prestamer el sitio, prestamer aval

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


   

  Prestamer ES es un robot de préstamos en línea, que ofrece préstamos cortos de 50 a 300 euros para usuarios nuevos y hasta 1.000 euros para préstamos repetidos por un período de 7 a 21 días.

   

  Tipos de campaña de publicidad:
  CPL:
  comisión pagada por el registro exitoso de un nuevo cliente y una puntuación exitosa, que no está en la base de datos (sin comisiones pagadas por clientes ya registrados) 
  CPS: comisión pagada por el primer préstamo aprobado a un nuevo cliente. Posible escenario, cuando el cliente ya está registrado pero está tomando su primer préstamo, se paga la comisión por CPS, pero no por CPLя
   

  Orientación geográfica: España

  Edad: 21-74

  Actualización de estadísticas: 5 minutos

   

  Fuentes de tráfico aceptables:

  Publicidad contextual
  Banner publicitario
  Publicidad en redes sociales
  Grupos de redes sociales / páginas / publicidad de cuentas (excluidas las marcas Prestamer)
  Marketing por correo electrónico (según la disposición del contrato de asociación)

  No permitido:

  Enlaces directos de socios de Google Adwords que publicitan otros canales publicitarios
  Mímica de marca para Prestamer
  E-mail / SMS spam
  Palabras clave prohibidas en el contenido publicitario de Google Adwords (también Display URL): prestamista, prestamista de robot
  Palabras clave prohibidas en nombres de dominio (también como elemento): prestamista, prestamista de robot
  Palabras clave prohibidas en Google Adwords (también como elemento)
  Prestamer, robot prestamer
  Push, Barra de herramientas, PopUp / ClickUnder, Páginas de puerta, Adulto
  Tráfico de incentivo (bonificación / efectivo), Reembolso

   

  Materiales de publicidad

  Los afiliados pueden usar banners proporcionados por el anunciante
  Los materiales publicitarios creados por Afiliados deben cumplir con las leyes y legislaciones de España.
  "Prestamer", "Robot Prestamer" y asociados con las palabras y frases de la marca Prestamer están prohibidos en los materiales publicitarios (otros que los provistos por el Anunciante de acuerdo con la Sección 1)
   

  Información prohibida:

  Información incorrecta sobre los términos de los servicios de los anunciantes (monto del préstamo, período, interés del préstamo y porcentaje, información requerida). Ejemplos: PRESTAMER le ofrece 2000 EUR por 3 meses en un 1% »o« Obtenga un préstamo, no se requiere identificación ».

  Promesas que los anunciantes no pueden dar en una etapa actual o hasta que se complete el registro: «Su préstamo ha sido aprobado. Complete la solicitud »,« ¡Tome su préstamo! La inscripción es de 4 minutos, 100% de aprobación »

  Textos de publicidad que mencionan campañas de anunciantes que no están activas en el momento de la publicidad.

   

  Minus words for contextual ads

  prestamer credito, prestamer credito, prestamer es, prestamer ofrece, prestamer robot, prestamer prestamos, prestamer online, prestamer rapidos, prestamer personales, prestamer microcreditos, prestamer prestamos, prestamer contactos, prestamer el sitio, prestamer aval, prestamer credito, prestamer credito, prestamer es, prestamer ofrece, prestamer robot, prestamer prestamos, prestamer online, prestamer rapidos, prestamer personales, prestamer microcreditos, prestamer prestamos, prestamer contactos, prestamer el sitio, prestamer aval

Genel kurallar

Acceptable traffic sources:

 • Contextual advertising
 • Banner advertising
 • Social networks target advertising
 • Social networks groups / pages / accounts advertising (excluding Prestamer brands)
 • E-mail marketing (according to the provision of the Partnership contract)

Not allowed:

Direct partner links from Google Adwords advertising other advertising channels
Brand mimicry for Prestamer
E-mail / SMS spam
Forbidden keywords in Google Adwords (also Display URL) advertising content: prestamer, robot prestamer
Forbidden keywords in domain names (also as an element): prestamer, robot prestamer
Forbidden keywords in Google Adwords (also as an element):
prestamer, robot prestamer
Push, Toolbar, PopUp / ClickUnder, Frames, Doorway pages, Adult
Incentive traffic (bonus / cash), Cashback

Son düzenlemeler kaydedildi 17.02.2020

Trafik türleri

SEM (Arama motoru reklamcılığı) İzinli
Eposta dağıtımı İzinli
Sosyal medyalarda reklam İzinli
Tizer ağları İzinli
YouTube kanalı İzinli

Son düzenlemeler kaydedildi 17.02.2020

Reklam alanlarının reddetme sebepleri