Taryfa Wynagrodzenie
Категория 4 5.00%
Kategoria 3 3.00%
Kategoria 2 2.00%
Kategoria 1 1.20%