Program partnerski Préstamer [CPS, CPL] ES

Podobne programy
 • EPC 4€
  EPC – średni zarobek za 100 kliknięć
 • CR 0.35%
  CR – konwersja, stosunek liczby akcji do liczby kliknięć (przekierowań)
 • CR za 48 godzin 0.00%
  Średni stosunek liczby akcji do liczby kliknięć za ostatnie 48 godzin.
 • % potwierdzenia 75%
  Procent potwierdzonych konwersji.
 • PostClick cookie 30 dni
  Okres, przez który użytkownik będzie przywiązany do programu po przekierowaniu z banera.
 • Średni czas przetwarzania 57 dni
  Średni czas weryfikacji konwersji przez reklamodawcę.
 • Średni czas realizacji wypłaty 63 dni
  Średni czas potwierdzenia oraz opłacenia konwersji przez reklamodawcę.

Materiały reklamowe

Uwaga! Kody i linki zostaną udostępnione po rozpoczęciu współpracy witryny z wybranym programem.

Filtr

Standardowy link programu

Reklamy dynamiczne wyświetlają użytkownikom reklamy z produktami AliExpress na podstawie ich zachowania na stronie AliExpress.com oraz na podstawie treści zawartych na Twojej stronie. Dzięki temu użytkownicy widzą reklamy tylko interesujących ich produktów. Tego rodzaju targetowanie pomaga poprawić współczynnik klikalności Twojej reklamy i tym samym Twoje wynagrodzenie. Więcej na temat tego narzędzia dowiesz się w Centrum Pomocy.

Nie znaleziono kreacji

Spróbuj zmienić kryteria wyszukiwania.

Produkty

Uwaga! Aby uzyskać możliwość pobierania katalogu towarów, zacznij współpracę z wybranym Reklamodawcą.

Na tej stronie możesz pobrać oryginalny katalog produktów reklamodawcy. Linki w produktach są zastąpione deeplinkami. Dodany został również czas ostatniej aktualizacji produktu.

Udostępniono towarów:    Aktualizowano:    Zaktualizowano przez Reklamodawcę:

Informacje o programie

Why Admitad?

 • detail analytics and useful tools,
 • Fee-free express payment,
 • enormous range of affiliate programs,
 • trusted by 895680 publishers,
 • and much more.

This affiliate program is a part of the Admitad affiliate network

In order to start cooperation with the program, first you need to register in the system.

Prestamer ES is a robot of online loans, offering short loans of 50 to 300 euros for new users and up to 1,000 euros for repeat loans for a period of 7 to 21 days.

Сomisiones:

CPL

10,7 eur - From 1 to 100 leads

12,3 eur - From 101 to 200 leads

13,8 eur - More than 101+ leads

CPS

36,9 eur - From 1 to 100 sales

46,1 eur - More than 101+ sales

CPL+CPS

4,6-15,3 eur - From 1 to 50 sales\from 1 to 100 leads

6,1-16,9 eur - From 51 to 100 sales\ from 101 to 200 leads

7,6-20 - More than 101+ sales\ from 201+ leads 

Types of advertisement campaign:

CPL -
commission paid for successful registration and approved scoring of a new Customer who is not in the database (no commission paid for already registered Customer)
CPS - commission paid for first approved loan to a new Customer. Possible scenario, when Customer is already registered but is taking his 1st loan, commission for CPS is paid, but not for CPL

Geotargeting: Spain

Age: 21-74

Statistics update: 5 minutes
 

Acceptable traffic sources:

 • Contextual advertising
 • Banner advertising
 • Social networks target advertising
 • Social networks groups / pages / accounts advertising (excluding Prestamer brands)
 • E-mail marketing (according to the provision of the Partnership contract)

Not allowed:

Direct partner links from Google Adwords advertising other advertising channels
Brand mimicry for Prestamer
E-mail / SMS spam
Forbidden keywords in Google Adwords (also Display URL) advertising content: prestamer, robot prestamer
Forbidden keywords in domain names (also as an element): prestamer, robot prestamer
Forbidden keywords in Google Adwords (also as an element):
prestamer, robot prestamer
Push, Toolbar, PopUp / ClickUnder, Frames, Doorway pages, Adult
Incentive traffic (bonus / cash), Cashback

Advertising materials

 1. Affiliates can use banners provided by the Advertiser

 2. Advertising materials created by Affiliates should comply with Spain laws and legislations

 3. “Prestamer”, “Robot Prestamer”, and associated with Prestamer brand words and phrases are forbidden in advertising materials (others than provided by Advertiser in accordance to the Section 1)

 4. Forbidden information:Incorrect information about Advertisers terms of services (loan amount, period, loan interest and percent, required information). Examples: PRESTAMER offers you 2000 EUR for 3 months by 1%» or «Get loan, no ID required». Promises that Advertisers cannot give on a current stage or until registration is complete: «Your loan is approved. Please fill in the application», «Take your loan! Registration is 4 mins, 100% approval»Advertising texts mentioning Advertiser’s campaigns that are not active at the moment of advertisement.

  Minus words: prestamer credito, prestamer credito, prestamer es, prestamer ofrece, prestamer robot, prestamer prestamos, prestamer online, prestamer rapidos, prestamer personales, prestamer microcreditos, prestamer prestamos, prestamer contactos, prestamer el sitio, prestamer aval, prestamer credito, prestamer credito, prestamer es, prestamer ofrece, prestamer robot, prestamer prestamos, prestamer online, prestamer rapidos, prestamer personales, prestamer microcreditos, prestamer prestamos, prestamer contactos, prestamer el sitio, prestamer aval

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


   

  Prestamer ES es un robot de préstamos en línea, que ofrece préstamos cortos de 50 a 300 euros para usuarios nuevos y hasta 1.000 euros para préstamos repetidos por un período de 7 a 21 días.

   

  Tipos de campaña de publicidad:
  CPL:
  comisión pagada por el registro exitoso de un nuevo cliente y una puntuación exitosa, que no está en la base de datos (sin comisiones pagadas por clientes ya registrados) 
  CPS: comisión pagada por el primer préstamo aprobado a un nuevo cliente. Posible escenario, cuando el cliente ya está registrado pero está tomando su primer préstamo, se paga la comisión por CPS, pero no por CPLя
   

  Orientación geográfica: España

  Edad: 21-74

  Actualización de estadísticas: 5 minutos

   

  Fuentes de tráfico aceptables:

  Publicidad contextual
  Banner publicitario
  Publicidad en redes sociales
  Grupos de redes sociales / páginas / publicidad de cuentas (excluidas las marcas Prestamer)
  Marketing por correo electrónico (según la disposición del contrato de asociación)

  No permitido:

  Enlaces directos de socios de Google Adwords que publicitan otros canales publicitarios
  Mímica de marca para Prestamer
  E-mail / SMS spam
  Palabras clave prohibidas en el contenido publicitario de Google Adwords (también Display URL): prestamista, prestamista de robot
  Palabras clave prohibidas en nombres de dominio (también como elemento): prestamista, prestamista de robot
  Palabras clave prohibidas en Google Adwords (también como elemento)
  Prestamer, robot prestamer
  Push, Barra de herramientas, PopUp / ClickUnder, Páginas de puerta, Adulto
  Tráfico de incentivo (bonificación / efectivo), Reembolso

   

  Materiales de publicidad

  Los afiliados pueden usar banners proporcionados por el anunciante
  Los materiales publicitarios creados por Afiliados deben cumplir con las leyes y legislaciones de España.
  "Prestamer", "Robot Prestamer" y asociados con las palabras y frases de la marca Prestamer están prohibidos en los materiales publicitarios (otros que los provistos por el Anunciante de acuerdo con la Sección 1)
   

  Información prohibida:

  Información incorrecta sobre los términos de los servicios de los anunciantes (monto del préstamo, período, interés del préstamo y porcentaje, información requerida). Ejemplos: PRESTAMER le ofrece 2000 EUR por 3 meses en un 1% »o« Obtenga un préstamo, no se requiere identificación ».

  Promesas que los anunciantes no pueden dar en una etapa actual o hasta que se complete el registro: «Su préstamo ha sido aprobado. Complete la solicitud »,« ¡Tome su préstamo! La inscripción es de 4 minutos, 100% de aprobación »

  Textos de publicidad que mencionan campañas de anunciantes que no están activas en el momento de la publicidad.

   

  Minus words for contextual ads

  prestamer credito, prestamer credito, prestamer es, prestamer ofrece, prestamer robot, prestamer prestamos, prestamer online, prestamer rapidos, prestamer personales, prestamer microcreditos, prestamer prestamos, prestamer contactos, prestamer el sitio, prestamer aval, prestamer credito, prestamer credito, prestamer es, prestamer ofrece, prestamer robot, prestamer prestamos, prestamer online, prestamer rapidos, prestamer personales, prestamer microcreditos, prestamer prestamos, prestamer contactos, prestamer el sitio, prestamer aval

Regulamin ogólny

Acceptable traffic sources:

 • Contextual advertising
 • Banner advertising
 • Social networks target advertising
 • Social networks groups / pages / accounts advertising (excluding Prestamer brands)
 • E-mail marketing (according to the provision of the Partnership contract)

Not allowed:

Direct partner links from Google Adwords advertising other advertising channels
Brand mimicry for Prestamer
E-mail / SMS spam
Forbidden keywords in Google Adwords (also Display URL) advertising content: prestamer, robot prestamer
Forbidden keywords in domain names (also as an element): prestamer, robot prestamer
Forbidden keywords in Google Adwords (also as an element):
prestamer, robot prestamer
Push, Toolbar, PopUp / ClickUnder, Frames, Doorway pages, Adult
Incentive traffic (bonus / cash), Cashback

Ostatnie zmiany zostały zarejestrowane 17.02.2020

Rodzaje ruchu

Reklama kontekstowa

Czy dozwolone jest kierowanie ruchu bezpośrednio z wyszukiwarek prosto na stronę reklamodawcy bez strony pośredniej? Niedozwolone
Czy dozwolone jest użycie reklamy kontekstowej, jeśli użytkownik wyszukuje nazwę firmy reklamodawcy? (#nazwamarki) Niedozwolone
Czy dozwolone jest użycie reklamy kontekstowej, jeśli użytkownik wpisał nazwę firmy z błędem? (#nazwamarku) Niedozwolone
Czy dozwolone jest użycie reklamy kontekstowej, jeśli użytkownik wyszukuje nazwę firmy i dodatkowe słowo? (#nazwamarki kod rabatowy) Niedozwolone
Czy dozwolone jest użycie nazwy firmy reklamodawcy w nagłówku lub tekście reklamy? Niedozwolone
Czy dozwolone jest użycie nazwy firmy reklamodawcy w swoim linku? (# myurl.ru/nazwamarki) Niedozwolone
Czy dozwolona jest reklama kontekstowa w Google? Dozwolone
Czy dozwolona jest reklama kontekstowa w Yandex? Dozwolone
Czy dozwolona jest reklama kontekstowa w Begun? Dozwolone

Inne

Mailing Dozwolone
Reklama w mediach społecznościowych Dozwolone
Sieci teaserów i banerów Dozwolone
Kanał YouTube Dozwolone

Ostatnie zmiany zostały zarejestrowane 09.06.2021

Powody odrzucenia witryn