Program partnerski Альфа-Банк (CPS) KZ API

Podobne programy
 • EPC 13 927 тенге
  EPC – średni zarobek za 100 kliknięć
 • CR 20.31%
  CR – konwersja, stosunek liczby akcji do liczby kliknięć (przekierowań)
 • CR za 48 godzin 30.24%
  Średni stosunek liczby akcji do liczby kliknięć za ostatnie 48 godzin.
 • % potwierdzenia 1%
  Procent potwierdzonych konwersji.
 • PostClick cookie 30 dni
  Okres, przez który użytkownik będzie przywiązany do programu po przekierowaniu z banera.
 • Średni czas przetwarzania 100 dni
  Średni czas weryfikacji konwersji przez reklamodawcę.
 • Średni czas realizacji wypłaty 100 dni
  Średni czas potwierdzenia oraz opłacenia konwersji przez reklamodawcę.

Materiały reklamowe

Uwaga! Kody i linki zostaną udostępnione po rozpoczęciu współpracy witryny z wybranym programem.

Filtr

Standardowy link programu

Reklamy dynamiczne wyświetlają użytkownikom reklamy z produktami AliExpress na podstawie ich zachowania na stronie AliExpress.com oraz na podstawie treści zawartych na Twojej stronie. Dzięki temu użytkownicy widzą reklamy tylko interesujących ich produktów. Tego rodzaju targetowanie pomaga poprawić współczynnik klikalności Twojej reklamy i tym samym Twoje wynagrodzenie. Więcej na temat tego narzędzia dowiesz się w Centrum Pomocy.

Nie znaleziono kreacji

Spróbuj zmienić kryteria wyszukiwania.

Produkty

Uwaga! Aby uzyskać możliwość pobierania katalogu towarów, zacznij współpracę z wybranym Reklamodawcą.

Na tej stronie możesz pobrać oryginalny katalog produktów reklamodawcy. Linki w produktach są zastąpione deeplinkami. Dodany został również czas ostatniej aktualizacji produktu.

Udostępniono towarów:    Aktualizowano:    Zaktualizowano przez Reklamodawcę:

Ruch API

Program partnerski Альфа-Банк (CPS) KZ API przyjmuje wnioski użytkowników poprzez API. Szczegółową instrukcję dotyczącą wysyłania wniosków znajdziesz w dokumentacji API. W poniższej tabeli przedstawiono zasady walidacji danych w polach wniosków dla tego programu.

Przed wysłaniem wniosków przez API należy zapoznać się i zaakceptować Zasady użytkowania narzędzia.

Nazwa pola Obowiązkowe Przeznaczenie i zasady wypełnienia Przykład zawartości
iin

ИИН – строка из 12 цифр.

999999999911
mobile_phone

Номер телефона – строка из 10 цифр. Должна начинаться c 3-x цифр из существующих кодов операторов (например, 777), затем 7 цифр номера.

7777333577
credit_sum

Сумма кредита - число в диапазоне от 150 000 до 6 000 000

150000
user_notified

Значение "1" - пользователь согласен и уведомлен о цели сборе данных, перечне третьих лиц, кому данные будут переданы, об операциях по обработке и своих правах, согласно пункту 2.1 "Правил использования инструмента Брокер". Значение "0" - пользователь не согласен и не уведомлен. При получении значения "0" анкета пользователя не будет передана по API.

1
first_name

Имя (русские или английские буквы, длиной от 2 до 34 символов)

Иван
last_name

Фамилия (русские или английские буквы, длиной от 2 до 34 символов)

Иванов
fact_city_name

Город фактического проживания (Возможные варианты: Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Семей, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз). Написание должно быть идентично названию из списка.

Астана
middle_name

Отчество (русские или английские буквы, длиной от 2 до 34 символов)

Иванович

Wszystkie zapytania do serwera są dokonywane przez autoryzację za pomocą access_token, wydawanego indywidualnie każdemu partnerowi. Aby go wygenerować konieczny będzie Twój klucz API, a dokładniej: identyfikator klienta (client_id) oraz tajny klucz (client_secret), które można uzyskać w zakładce dla developerów.

 • php
 • python


// Uzyskanie tokena

  $token_url = "https://api.admitad.com/token/";

  $client_id = "cb281d918a37e346b45e9aea1c6eb7";
  $client_secret = "a0f8a8b24de8b8182a0ddd2e89f5b1";
  $secret = $client_id . ":" . $client_secret;

  $base64_secret = base64_encode($secret); 

  $params = array(
    'client_id' => $client_id,
    'scope' => 'broker_application manage_broker_application',
    'grant_type' => 'client_credentials',
  );

  $curl = curl_init($token_url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8',
    'Authorization: Basic ' . $base64_secret,
    )
  );
  curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($params));
  $curl_response = curl_exec($curl);
  $result = json_decode($curl_response, true);
  $access_token = $result["access_token"];

 


# Uzyskanie tokena

  url = "https://api.admitad.com/token/"

  client_id = "cb281d918a37e346b45e9aea1c6eb7"
  client_secret = "a0f8a8b24de8b8182a0ddd2e89f5b1"
  data = client_id + ':' + client_secret
  data_b64_encoded = b64encode(data)   

  headers = {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8',
    'Authorization': 'Basic ' + data_b64_encoded,
  }
  params = {
    'client_id': client_id,
    'scope': 'broker_application manage_broker_application',
    'grant_type': 'client_credentials'
  }

  response = requests.post(url, data=params, headers=headers)
  access_token = response.json()['access_token']

Informacje o programie

Why Admitad?

 • detail analytics and useful tools,
 • Fee-free express payment,
 • enormous range of affiliate programs,
 • trusted by 914540 publishers,
 • and much more.

This affiliate program is a part of the Admitad affiliate network

In order to start cooperation with the program, first you need to register in the system.

АО ДБ «Альфа-Банк» является дочерним банком российского АО «Альфа-Банк» и входит в ABH Holdings S.A., представленный в России, Украине, Беларуси и Нидерландах.

Альфа-Банк имеет безупречную деловую репутацию и работает с 1994 года, являясь первым российским банком в Казахстане.

Информация для работы с оффером. 

 • Ссылка на новый продукт, сейчас как основная в карточке оффера.
 • Ссылка на стандартный продукт перенесена в раздел лендинги.

Особенности подтверждения трафика рекламодателем:

 • Уважаемые партнеры, обращаем ваше внимание, что согласно условиям оффера, рекламодатель оплачивает ваши трафик, только в случае фактически выданного кредита, клиенту банку. среднее время получение средств пользователем с момента подачи заявки - от 14 до 60 дней. Таким образом, пока клиент, который перешел по партенерской ссылке и оставил заявку, не получит кредит, ваши заявки будет находиться в статусе " Ожидает"  на срок до 60 дней.    
 • Все заявки, по которым были выданы кредиты, подтверждаются один раз в месяц. Обычно до 10 числа. 
 • Заявки, по которым кредит выдан не был,  находятся в статусе "Ожидает" на срок до 60 дней от даты подачи заявки. Если по истечению срока в 60 дней, клиент, который оставил заявку не получит кредит, заявка отклоняется. 
 • По дополнительным вопросам работы с оффером, обращайтесь в тикеты. 

Мотивация для вебмастера:

Ставка по офферу, варьируется от объемов вебмастера. Напишите в тикеты или личному менеджеру, если вы можете , и мы сделаем для вас инд. условия по ставке!

Особенности при создании рекламных материалов.

В рекламных материалах и на лендингах вебмастеров, при упоминании процентной ставке, разрешено использовать только вот такую формулировку в дословном ее соответствии:                                                                         

 • Ставка вознаграждения от 15 %  (ГЭСВ от 16,2% годовых). 
 • Ставку вознаграждения необходимо указывать ТОЛЬКО с ГЭСВ. Указание без ГЭСВ запрещено!
 • Если вы не можете указать инфо о ставке с ГЭСВ, уберите упоминание о ставке совсем!
 • Разрешается использовать креативы только с указанием лиценцизии от 03.02.2020!

Любые другие формулировки ЗАПРЕЩЕНЫ

СПИСОК МИНУС СЛОВ по ссылке.

Дополнительно: 

 • В рекламных объявлениях не использовать текст с конкретными сроками получения или одобрения кредита!
 • Не использовать текст и формулировку - "мы перезвоним в течение 5, 10 или 15... минут!

NEW Информация о продукте онлайн-кредит: 

Продукт: онлайн-кредит на счет без звонков операторов и походов в отделение. Одобрение происходит в онлайн-режиме!

 • Сумма кредита - до 2 млн тенге (Обращаем ваше внимание что сумма кредита в онлайн кредитовании отличается от обычного кредита – 6 млн тенге!)
 • Срок – 5 лет
 • ГЭСВ - от 16,2 % 

Описание процесса:

 • Весь процесс происходит онлайн. 
 • Среднее время обработки заявки 5 мин.
 • В случае, если клиент не дошел до конца процесса по онлайн-выдаче, незаконченная заявка падает в очередь на прозвон Телемаркетинга и процедура выдачи идет по пути обычного кредита (звонок+отделение).
 • Заявка падает на Телемаркетинг после прохождения СМС-верификации. Незаконченная заявка для ТМ содержит стандартные поля – телефон, ИИН.

Информация о стандартном продукте:

 • кредит  наличными, без залога;
 • сумма кредита до 6 млн тенге;
 • сроки кредитования от 6 до 60 мес;
 • 0 % комиссия за рассмотрение кредитной заявки.
 • Ставка вознаграждения от 15%, (ГЭСВ от 16,2%).

Клиенты Альфа-Банка могут оплачивать кредит в платежных терминалах Касса 24 бесплатно. 0%, никакой комиссии!

Обращаем ваше внимание, что кредиты выдаются при условии, что человек имеет:

 • непрерывные ПО 6 мес
 • оф.трудоустройство
 • отсутствие негативной кредитной истории

Добавляйте эту информацию в ваши рекламные обьявления, чтобы предотвратить подачу заявок на кредиты от нецелевых клиентов.

РУС: Требования к заемщику:

 • Гражданство РК
 • Возраст заемщика: от 21 до 60 лет
 • Пенсионные отчисления за последние 6 месяцев
 • Отсутствие негативной кредитной истории (отсутствие текущей просроченной задолженности и закрытых просрочек сроком свыше 30 дней за последний год)

КАЗ: Қарыз алушыға деген талаптар:

 • ҚР азаматтығы
 • Жасы 21-ден 70 жасқа дейін
 • Соңғы 6 айдағы зейнетақы есептелімдері
 • Теріс кредит тарихының болмауы (соңғы жылда 30 күннен аса мерзіммен жабық мерзімін кешіктіру және ағымдағы мерзімі өткен берешектің жоқтығы)

Портрет клиента: 

1. Демо: 25+ МЖ
2. ЗП от 150 000 KZT
3. Стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев
4. Без просрочек по другим кредитам
5. ГЕО:

 1. Алматы
 2. Нур-Султан (Астана)
 3. Актау
 4. Актобе
 5. Атырау
 6. Караганда
 7. Кокшетау
 8. Костанай
 9. Павлодар
 10. Петропавловск
 11. Семей
 12. Уральск
 13. Усть-Каменогорск
 14. Шымкент
 15. Тараз
 16. Экибастуз

Самые частые причины отказа:

 • Не работает официально
 • Минимальный возраст
 • Плохая кредитная история

Требования к лендингам:

 • Все собственные лендинги с которых отправляются заявки, должны согласовываться с рекламодателем через тикеты или вашего личного менеджера в Admitad!

В случае привлечения трафика через несогласованный лендинг, рекламодатель будет вынужден отключить от программы такого вебмастера, до момента, пока лендинг не будет согласован!

Требования к рекламе в соц. сетях

 • Запрещено   создавать неофициальные страницы/группы для привлечения клиентов с использованием названия Альфа-Банк Казахстан.
 • Для рекламы в Facebook, вебмастер обязан подать заявку в тикет (шаблон обращения).
 • Запуск рекламы осуществлять только от имени официальной страницы https://www.facebook.com/alfabank.kz/ 

Дополнительные требования по работе с оффером по ссылке

Официальные логотипы рекламодателя по ссылке

Лицензия от банка  для прохождения модерации в рекламных сетях по ссылке.


Полезная информация:

 • заявки без статуса могут находиться в статистике вебмастера - 60 дней; 
 • заявки без статуса - заявки которые обрабатывает банк (Рекламодатель работает с аудиторией через звонки, sms, и email и максимально мотивирует пользователя получить кредитные средства в отделении банка;
 • среднее время получение средств пользователем с момента подачи заявки - 14 дней;
 • сверка по заявкам со статусом "подтверждение" заливаются  2 раза в месяц;
 • по заявкам проставляются статусы (банк предоставляет причину отказа после проработки указанного периода)

 

С целью оперативного информирования об изменениях и новостях финансовых офферов Казахстана подписывайтесь на телеграм-канал Admitad Finance Kazakhstan!

Regulamin ogólny

В рекламных материалах и на лендингах вебмастеров, при упоминании процентной ставке, разрешено использовать только вот такую формулировку в дословном ее соответствии:                                                                         

 • Ставка вознаграждения от 15 % (ГЭСВ от 16,2% годовых). 
 • Ставку вознаграждения необходимо указывать ТОЛЬКО с ГЭСВ. Указание без ГЭСВ запрещено!
 • Если вы не можете указать инфо о ставке с ГЭСВ, уберите упоминание о ставке совсем!
 • Разрешается использовать креативы только с указанием лицензии от 03.02.2020!

Любые другие формулировки ЗАПРЕЩЕНЫ

Дополнительно: 

 • В рекламных объявлениях не использовать текст с конкретными сроками получения или одобрения кредита!
 • Не использовать текст и формулировку - "мы перезвоним в течение 5, 10 или 15... минут!

Как можно продавать продукт:

 • «До 6 млн тенге наличными. Сроки кредитования до 60 месяцев
 • «Кредит с процентной ставкой от 15% - ГЭСВ от 16,2%»
 • «6 000 000 наличными без залога, на любые цели»
 • «Быстрое принятие решения»
 • «Кредит без залога до 6 000 000 тенге»
 • «Оставьте заявку и мы перезвоним в течение 15 минут»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Требования к лендингам:

 • Все собственные лендинги с которых отправляются заявки, должны согласовываться с рекламодателем через тикеты или вашего личного менеджера в Admitad!

В случае привлечения трафика через несогласованный лендинг, рекламодатель будет вынужден отключить от программы такого вебмастера, до момента, пока лендинг не будет согласован!

 • Запрещено использовать доменное имя, которое ассоциируются с торговой маркой Альфа Банк Казахстан и использовать любое упоминания торговой марки

Не правильноальфа-банк.com, альфа-кредит. сom, alfa ,  alfadengi и иные созвучные с брендом Альфа банк домены

Правильно: кредитыонлайн.сom, партнер .сom, офланй-кредиты.сom и др

Требования к рекламной рассылке:

 • емейл рассылка в оффере запрещена;
 • смс  рассылка в оффере запрещена.

Требования к рекламным материалам (баннерам, рекламным объявлениям):

 • Запрещено использовать баннера и/или рекламные объявления, искажающие суть предоставляемых услуг Банком (являются не правдивой информацией).
 • Все собтвенные креативы нужно согласовывать с рекламодателем через тикеты или личного менеджара в Адмитад!

Не правильно:

 • Альфа Банк кредит без документов, без официального трудоустройства
 • Альфа кредит с плохой кредитной историей
 • Альфа кредит до 150 000 тенге 
 • Вам одобрен кредит
 • Гарантированное получение

Правильно: Альфа Банк кредитная карта до 200 000., кредит без залога от Альфа банк KZ

При составление рекламных материалов получайте информацию из описания оффера https://www.admitad.com/ru/webmaster/offers/21563/ и  сайта рекламодателя  https://alfabank.kz/persons/credits

 •  разрешено использовать официальный логотип Альфа Банк, а также бренд-бук и креативы Банка, которые доступны в описании партнерской программы

Требования к рекламе в соц. сетях:

 • Запрещено   создавать неофициальные страницы/группы (в Facebook, Instagram, VK) для привлечения клиентов с использованием названия Альфа-Банк Казахстан.
 1. В другом случае, рекламодатель может отключить вас от программы и отклонить выплаты.
 2. Любые нестандартные идеи по привлечению трафика, просьба обсуждать со своим личным менеджером или с менеджером оффера через тикеты. 
 • Для рекламы в  Facebook, вебмастер обязан подать заявку на официальную страницу  в Facebook на роль рекламодателя https://www.facebook.com/alfabank.kz/    
 • Запуск рекламы осуществлять только от имени официальной страницы https://www.facebook.com/alfabank.kz/

В случае нарушения вышеописанных правил, будут действовать следующие штрафные санкции для Вебмастеров:

Первое нарушение – предупреждение с требованием исправить нарушение в течении 24 ч.

Второе нарушение – денежный штраф, отклонение заказов в количестве на усмотрение Банка.

Третье нарушение – денежный штраф, отклонение заказов в количестве на усмотрение Банка, а также отключение от партнерской программы Альфа Банк.

Ostatnie zmiany zostały zarejestrowane 28.05.2021

Rodzaje ruchu

Reklama kontekstowa

Czy dozwolona jest reklama kontekstowa w Google? Wymaga zatwierdzenia
Czy dozwolona jest reklama kontekstowa w Yandex? Dozwolone
Czy dozwolona jest reklama kontekstowa w Begun? Dozwolone

Reklama w mediach społecznościowych

Czy dozwolona jest reklama w aplikacjach w mediach społecznościowych? Dozwolone
Czy dozwolona jest reklama targetowana w mediach społecznościowych? Dozwolone
Czy dozwolona jest reklama w grupach w mediach społecznościowych? Dozwolone
Czy dozwolone jest tworzenie publicznych grup w imieniu firmy reklamodawcy? Niedozwolone

Inne

Cashback Dozwolone
Mailing Niedozwolone
Reklama z użyciem brandu jako słowa kluczowego Niedozwolone
Kanał YouTube Dozwolone
Ruch API Niedozwolone

Ostatnie zmiany zostały zarejestrowane 15.03.2021

Powody odrzucenia witryn