Program partnerski БізнесПозика [CPL, API] UA

Podobne programy
 • EPC 437 грн.
  EPC – średni zarobek za 100 kliknięć
 • CR 66.9%
  CR – konwersja, stosunek liczby akcji do liczby kliknięć (przekierowań)
 • CR za 48 godzin 97.90%
  Średni stosunek liczby akcji do liczby kliknięć za ostatnie 48 godzin.
 • % potwierdzenia 1.13%
  Procent potwierdzonych konwersji.
 • PostClick cookie 60 dni
  Okres, przez który użytkownik będzie przywiązany do programu po przekierowaniu z banera.
 • Średni czas przetwarzania 13 dni
  Średni czas weryfikacji konwersji przez reklamodawcę.
 • Średni czas realizacji wypłaty 13 dni
  Średni czas potwierdzenia oraz opłacenia konwersji przez reklamodawcę.

Materiały reklamowe

Uwaga! Kody i linki zostaną udostępnione po rozpoczęciu współpracy witryny z wybranym programem.

Filtr

Standardowy link programu

Reklamy dynamiczne wyświetlają użytkownikom reklamy z produktami Aliexpress na podstawie ich zachowania na stronie AliExpress.com oraz na podstawie treści zawartych na Twojej stronie. Dzięki temu użytkownicy widzą reklamy tylko interesujących ich produktów. Tego rodzaju targetowanie pomaga poprawić współczynnik klikalności Twojej reklamy i tym samym Twoje wynagrodzenie. Więcej na temat tego narzędzia dowiesz się w Centrum Pomocy.

Nie znaleziono kreacji

Spróbuj zmienić kryteria wyszukiwania.

Produkty

Uwaga! Aby uzyskać możliwość pobierania katalogu towarów, zacznij współpracę z wybranym Reklamodawcą.

Na tej stronie możesz pobrać oryginalny katalog produktów reklamodawcy. Linki w produktach są zastąpione deeplinkami. Dodany został również czas ostatniej aktualizacji produktu.

Udostępniono towarów:    Aktualizowano:    Zaktualizowano przez Reklamodawcę:

Ruch API

Program partnerski БізнесПозика [CPL, API] UA przyjmuje wnioski użytkowników poprzez API. Szczegółową instrukcję dotyczącą wysyłania wniosków znajdziesz w dokumentacji API. W poniższej tabeli przedstawiono zasady walidacji danych w polach wniosków dla tego programu.

Przed wysłaniem wniosków przez API należy zapoznać się i zaakceptować Zasady użytkowania narzędzia.

Nazwa pola Obowiązkowe Przeznaczenie i zasady wypełnienia Przykład zawartości
last_name

Фамилия клиента-заявителя, строка, содержащая буквы кириллического алфавита и дефис, длиной от 2 до 255 символов.

Іванов
first_name

Имя клиента-заявителя, строка, содержащая буквы кириллического алфавита и дефис, длиной от 2 до 255 символов.

Віктор
user_notified

Значение "1" - пользователь согласен и уведомлен о цели сборе данных, перечне третьих лиц, кому данные будут переданы, об операциях по обработке и своих правах, согласно пункту 2.1 "Правил использования инструмента Брокер". Значение "0" - пользователь не согласен и не уведомлен. При получении значения "0" анкета пользователя не будет передана по API.

1
middle_name

Отчество клиента-заявителя, строка, содержащая буквы кириллического алфавита и дефис, длиной от 2 до 255 символов.

Вікторович
mobile_phone

Номер телефона – строка из 10 цифр. Должна начинаться с 0, затем 2 цифры из существующих кодов операторов (например, 067), затем 7 цифр номера.

0911234567

Wszystkie zapytania do serwera są dokonywane przez autoryzację za pomocą access_token, wydawanego indywidualnie każdemu partnerowi. Aby go wygenerować konieczny będzie Twój klucz API, a dokładniej: identyfikator klienta (client_id) oraz tajny klucz (client_secret), które można uzyskać w zakładce dla developerów.

 • php
 • python


// Uzyskanie tokena

  $token_url = "https://api.admitad.com/token/";

  $client_id = "cb281d918a37e346b45e9aea1c6eb7";
  $client_secret = "a0f8a8b24de8b8182a0ddd2e89f5b1";
  $secret = $client_id . ":" . $client_secret;

  $base64_secret = base64_encode($secret); 

  $params = array(
    'client_id' => $client_id,
    'scope' => 'broker_application manage_broker_application',
    'grant_type' => 'client_credentials',
  );

  $curl = curl_init($token_url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8',
    'Authorization: Basic ' . $base64_secret,
    )
  );
  curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($params));
  $curl_response = curl_exec($curl);
  $result = json_decode($curl_response, true);
  $access_token = $result["access_token"];

 


# Uzyskanie tokena

  url = "https://api.admitad.com/token/"

  client_id = "cb281d918a37e346b45e9aea1c6eb7"
  client_secret = "a0f8a8b24de8b8182a0ddd2e89f5b1"
  data = client_id + ':' + client_secret
  data_b64_encoded = b64encode(data)   

  headers = {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8',
    'Authorization': 'Basic ' + data_b64_encoded,
  }
  params = {
    'client_id': client_id,
    'scope': 'broker_application manage_broker_application',
    'grant_type': 'client_credentials'
  }

  response = requests.post(url, data=params, headers=headers)
  access_token = response.json()['access_token']

Informacje o programie

Why Admitad?

 • detail analytics and useful tools,
 • express payment without fee,
 • enormous range of affiliate programs,
 • trusted by 734880 publishers,
 • and much more.

This affiliate program is a part of the Admitad affiliate network

In order to start cooperation with the program, first you need to register in the system.

Компания "БізнесПозика" кредитует предпринимателей  и физ.лиц на сумму от 10 000 грн до 100 000 грн, на период 8 и 16 недель, без залога и поручителей. Важным нашим преимуществом является индивидуальный подход к рассмотрению заявки каждого клиента. 

Розыгрыш 50 000 грн.
Период: Август 2020
Будет определено 3 победителя, которые получат денежные вознаграждения:
І 25 000 грн.
ІІ 15 000 грн.
ІІІ 10 000 грн. 

Условия участия в акции:

 • наибольшее количество подтвержденных заявок на кредит за месяц
 • приз делится между Вебмастерами от большего к меньшему результату соответственно 
 • в акции принимают участие Вебмастера сделавшие от 100 + подтвержденных заявок на кредит за месяц

Действующие ставки:

 • Размер выплаты за одобрение кредита физическому лицу по лиду (СPL) - 500 грн.
 • Размер выплаты за одобрение кредита физическому лицу по лиду (СPL) API - 500 грн.
 • За одобрение кредита ФОП по лиду (СPL)  - 560 грн. ( разница в тарифе 60 грн. за лид начисляется бонусом в конце месяца)
 • За одобрение кредита ФОП по лиду (СPL) API - 560 грн. ( разница в тарифе 60 грн. за лид начисляется бонусом в конце месяца)

Описание продукта обычные условия:

 • тип кредита: онлайн на карту / офлайн (в отделении)
 • первый кредит: до 100 000 грн.
 • максимальный кредит: до 100 000 грн.
 • срок: от 7 до 16 недель
 • процентная ставка: 0,8% в день до 1,63% в день
 • годовая процентная ставка (ГПС): 595%
 • способы получения кредита: онлайн на именную банковскую карту VISA / Master Card / наличными в отделении, оффлайн договор заключается в отделении или сотрудник приезжает к клиенту.

Требования к заемщикам:

 • возраст: от 18 до 75 лет.
 • необходимые документы: Паспорт, ИНН  
 • гражданство и постоянное проживание на территории Украины, свидетельство на проживание

ГЕО: вся Украина (кроме Крыма и зоны АТО)

ЦА (портрет клиента):

 • пол: Ж, М
 • возраст: 18-75
 • образование: любое
 • гео:вся Украина (кроме Крыма и зоны АТО)
 • цель кредита: любые цели, в основном под предпринимательство
 • сфера деятельности: предприниматели, ФОП, наличие собственного бизнеса или дела
 • доход: 10000

Лицензия компании

Реквизиты Компании

Rodzaje ruchu

Cashback Niedozwolone
Pop-up/Click-under Niedozwolone
Reklama kontekstowa Dozwolone
Ruch z doorwayów Niedozwolone
Mailing Dozwolone
Reklama z użyciem brandu jako słowa kluczowego Niedozwolone
Reklama w mediach społecznościowych Dozwolone
Ruch motywowany Niedozwolone
Toolbar Niedozwolone
Ruch Adult Niedozwolone
Sieci teaserów i banerów Dozwolone
Kanał YouTube Niedozwolone
API traffic Dozwolone

Ostatnie zmiany zostały zarejestrowane 03.08.2020

Powody odrzucenia witryn