Program partnerski Восточный Банк [CPS] RU (API)

Podobne programy
 • EPC 42 ₽
  EPC – średni zarobek za 100 kliknięć
 • CR 30.72%
  CR – konwersja, stosunek liczby akcji do liczby kliknięć (przekierowań)
 • CR za 48 godzin 0.00%
  Średni stosunek liczby akcji do liczby kliknięć za ostatnie 48 godzin.
 • % potwierdzenia Brak danych
  Procent potwierdzonych konwersji.
 • PostClick cookie 30 dni
  Okres, przez który użytkownik będzie przywiązany do programu po przekierowaniu z banera.
 • Średni czas przetwarzania 29 dni
  Średni czas weryfikacji konwersji przez reklamodawcę.
 • Średni czas realizacji wypłaty 29 dni
  Średni czas potwierdzenia oraz opłacenia konwersji przez reklamodawcę.

Banery programu

Standardowy link programu

Reklamy dynamiczne wyświetlają użytkownikom reklamy z produktami AliExpress na podstawie ich zachowania na stronie AliExpress.com oraz na podstawie treści zawartych na Twojej stronie. Dzięki temu użytkownicy widzą reklamy tylko interesujących ich produktów. Tego rodzaju targetowanie pomaga poprawić współczynnik klikalności Twojej reklamy i tym samym Twoje wynagrodzenie. Więcej na temat tego narzędzia dowiesz się w Centrum Pomocy.

Brak banerów dla programu w tym momencie

Banery są w trakcie przygotowania, w tym momencie możesz skorzystać z innych kreacji.

Produkty

Uwaga! Aby uzyskać możliwość pobierania katalogu towarów, zacznij współpracę z wybranym Reklamodawcą.

Na tej stronie możesz pobrać oryginalny katalog produktów reklamodawcy. Linki w produktach są zastąpione deeplinkami. Dodany został również czas ostatniej aktualizacji produktu.

Udostępniono towarów:    Aktualizowano:    Zaktualizowano przez Reklamodawcę:

Ruch API

Program partnerski Восточный Банк [CPS] RU (API) przyjmuje wnioski użytkowników poprzez API. Szczegółową instrukcję dotyczącą wysyłania wniosków znajdziesz w dokumentacji API. W poniższej tabeli przedstawiono zasady walidacji danych w polach wniosków dla tego programu.

Przed wysłaniem wniosków przez API należy zapoznać się i zaakceptować Zasady użytkowania narzędzia.

Nazwa pola Obowiązkowe Przeznaczenie i zasady wypełnienia Przykład zawartości
middle_name

Отчество (только русские буквы, длиной от 2 до 34 символов)

Иванович
mobile_phone

Мобильный телефон (начинается с '7', 11 цифр, без пробелов и '-')

71234567890
email

E-mail адрес

client@service.com
user_notified

Значение "1" - пользователь согласен и уведомлен о цели сборе данных, перечне третьих лиц, кому данные будут переданы, об операциях по обработке и своих правах, согласно пункту 2.1 "Правил использования инструмента Брокер". Значение "0" - пользователь не согласен и не уведомлен. При получении значения "0" анкета пользователя не будет передана по API.

1
first_name

Имя (только русские буквы, длиной от 2 до 34 символов)

Иван
credit_sum

Сумма кредита (только цифры)

2000
birth_date

Дата рождения

30.01.1983
credit_days

Срок займа
Число в диапазоне от 12 до 60

24
last_name

Фамилия (только русские буквы, длиной от 2 до 34 символов)

Иванов

Wszystkie zapytania do serwera są dokonywane przez autoryzację za pomocą access_token, wydawanego indywidualnie każdemu partnerowi. Aby go wygenerować konieczny będzie Twój klucz API, a dokładniej: identyfikator klienta (client_id) oraz tajny klucz (client_secret), które można uzyskać w zakładce dla developerów.

 • php
 • python


// Uzyskanie tokena

  $token_url = "https://api.admitad.com/token/";

  $client_id = "cb281d918a37e346b45e9aea1c6eb7";
  $client_secret = "a0f8a8b24de8b8182a0ddd2e89f5b1";
  $secret = $client_id . ":" . $client_secret;

  $base64_secret = base64_encode($secret); 

  $params = array(
    'client_id' => $client_id,
    'scope' => 'broker_application manage_broker_application',
    'grant_type' => 'client_credentials',
  );

  $curl = curl_init($token_url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8',
    'Authorization: Basic ' . $base64_secret,
    )
  );
  curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($params));
  $curl_response = curl_exec($curl);
  $result = json_decode($curl_response, true);
  $access_token = $result["access_token"];

 


# Uzyskanie tokena

  url = "https://api.admitad.com/token/"

  client_id = "cb281d918a37e346b45e9aea1c6eb7"
  client_secret = "a0f8a8b24de8b8182a0ddd2e89f5b1"
  data = client_id + ':' + client_secret
  data_b64_encoded = b64encode(data)   

  headers = {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8',
    'Authorization': 'Basic ' + data_b64_encoded,
  }
  params = {
    'client_id': client_id,
    'scope': 'broker_application manage_broker_application',
    'grant_type': 'client_credentials'
  }

  response = requests.post(url, data=params, headers=headers)
  access_token = response.json()['access_token']

Informacje o programie

Why Admitad?

 • detail analytics and useful tools,
 • express payment without fee,
 • enormous range of affiliate programs,
 • trusted by 877484 publishers,
 • and much more.

This affiliate program is a part of the Admitad affiliate network

In order to start cooperation with the program, first you need to register in the system.

Обращаем ваше внимание, что программа поддерживает приём анкет пользователей только по API. Трафик по ссылке из раздела "рекламные материалы" учтен не будет.
Для передачи заявок по API ознакомьтесь с инструкцией.

«Восточный банк» (ПАО КБ «Восточный») был образован в 1991 году в г. Благовещенске и на сегодняшний день является одним из крупнейших частных розничных банков России, обладая одной из наиболее разветвленных региональных сетей.

 • Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ);
 • Банк включен в реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг;
 • Журнал «Форбс» включил Банк в список 100 самых надежных российских банков;
 • В своей стратегии развития «Восточный банк» делает большой упор на предоставлении качественных финансовых услуг жителям российских регионов. Кроме того Банк активно работает не только в мегаполисах, но и в огромном количестве небольших городов, куда практически не заходят многие крупные розничные банки.

Банк продвигает в интернете следующие продукты:

 • Кредитные карты
 • Кредит наличными

Информация о продукте:
В рамках оффера можно продвигать любой продукт из разделов https://www.vostbank.ru/client/credit-card/ или https://www.vostbank.ru/client/credit/ Актуальные условия и требования к заемщику по каждому из продуктов находятся на сайте. После получения заявки, банк проводит проверку и сообщает клиенту, какие из продуктов одобрены и могут быть оформлены.

___________________________________________________________________

Описание продукта - Кредит наличными в Восточный Банк:

Сумма кредита - от 25 000 до 3 000 000 рублей

Срок кредита - от 13 месяцев

Процентная ставка - от 9% годовых

Возраст - от 26 до 65 лет

---------------------------------------------------------------------------------------

Описание продукта - Кредитная карта от Восточный Банк:

Сумма кредита - от 50 000 до 400 000 рублей

Срок кредита - до 60 месяцев

Процентная ставка - от 11,5% годовых

Возраст - от 21 до 71 лет

---------------------------------------------------------------------------------------

Требования к заемщикам

 • Гражданство РФ
 • Постоянная регистрация на территории РФ
 • Наличие постоянной регистрации или работы в регионе оформления кредита
 • Минимальный стаж на последнем месте работы - 3 месяца или получение пенсии

---------------------------------------------------------------------------------------

Необходимые документы

 • паспорт гражданина РФ
 • пенсионное удостоверение / справка из отделения Пенсионного фонда РФ (для пенсионеров)
 • документ подтверждающий доход (для пенсионеров)
 • дополнительный документ на выбор заемщика: водительское удостоверение, загранпаспорт, свидетельство пенсионного страхования, свидетельство ИНН, военный билет.

---------------------------------------------------------------------------------------

Наиболее конверсионная аудитория

 • Пол - мужчины 35+ и женщины 30+
 • Уровень дохода - средний
 • Семейные люди с детьми
 • Без текущих задолженностей по кредитам в других банках
 • Средня сумма кредита - 50 000 рублей

---------------------------------------------------------------------------------------

Лицензия ЦБ РФ

ГЕО

Список минус-слов

Профиль клиента

 

С уважением,
партнерская программа Восточный Банк RU CPS (API)

Regulamin ogólny

Обращаем ваше внимание, что программа поддерживает приём анкет пользователей только по API. Для передачи заявок по API ознакомьтесь с инструкцией: https://help.admitad.com/ru/topic/238-brokerskii-trafik

Также с подробной информацией можно ознакомиться здесь: https://www.admitad.com/ru/developers/doc/api_ru/methods/broker/broker-index/

По всем вопросам можете обращаться к тех.специалистам или к личному менеджеру.

Ostatnie zmiany zostały zarejestrowane 07.08.2020

Rodzaje ruchu

Ruch API Dozwolone

Ostatnie zmiany zostały zarejestrowane 22.05.2020

Выданный продукт

Tutaj mogła znaleźć się Twoja reklama

Powody odrzucenia witryn