Program partnerski MILOAN [CPL, API] UA

Podobne programy
 • EPC 661 грн.
  EPC – średni zarobek za 100 kliknięć
 • CR 112.05%
  CR – konwersja, stosunek liczby akcji do liczby kliknięć (przekierowań)
 • CR za 48 godzin 24.80%
  Średni stosunek liczby akcji do liczby kliknięć za ostatnie 48 godzin.
 • % potwierdzenia 6.02%
  Procent potwierdzonych konwersji.
 • PostClick cookie 30 dni
  Okres, przez który użytkownik będzie przywiązany do programu po przekierowaniu z banera.
 • Średni czas przetwarzania 25 dni
  Średni czas weryfikacji konwersji przez reklamodawcę.
 • Średni czas realizacji wypłaty 27 dni
  Średni czas potwierdzenia oraz opłacenia konwersji przez reklamodawcę.

Materiały reklamowe

Uwaga! Kody i linki zostaną udostępnione po rozpoczęciu współpracy witryny z wybranym programem.

Filtr

Standardowy link programu

Reklamy dynamiczne wyświetlają użytkownikom reklamy z produktami Aliexpress na podstawie ich zachowania na stronie AliExpress.com oraz na podstawie treści zawartych na Twojej stronie. Dzięki temu użytkownicy widzą reklamy tylko interesujących ich produktów. Tego rodzaju targetowanie pomaga poprawić współczynnik klikalności Twojej reklamy i tym samym Twoje wynagrodzenie. Więcej na temat tego narzędzia dowiesz się w Centrum Pomocy.

Nie znaleziono kreacji

Spróbuj zmienić kryteria wyszukiwania.

Produkty

Uwaga! Aby uzyskać możliwość pobierania katalogu towarów, zacznij współpracę z wybranym Reklamodawcą.

Na tej stronie możesz pobrać oryginalny katalog produktów reklamodawcy. Linki w produktach są zastąpione deeplinkami. Dodany został również czas ostatniej aktualizacji produktu.

Udostępniono towarów:    Aktualizowano:    Zaktualizowano przez Reklamodawcę:

Ruch API

Program partnerski MILOAN [CPL, API] UA przyjmuje wnioski użytkowników poprzez API. Szczegółową instrukcję dotyczącą wysyłania wniosków znajdziesz w dokumentacji API. W poniższej tabeli przedstawiono zasady walidacji danych w polach wniosków dla tego programu.

Przed wysłaniem wniosków przez API należy zapoznać się i zaakceptować Zasady użytkowania narzędzia.

Nazwa pola Obowiązkowe Przeznaczenie i zasady wypełnienia Przykład zawartości
first_name

Имя клиента-заявителя, строка длиной от 2 до 40 символов.

Иван
mobile_phone

номер телефона – строка из 10 цифр. Должна начинаться с 0, затем 2 цифры из существующих кодов операторов (например, 67), затем 7 цифр номера.

0503215648
credit_sum

Сумма кредита, допустимые значения от 1 до 7000 грн.

5000
middle_name

Отчество клиента-заявителя, строка длиной от 2 до 40 символов.

Иванович
last_name

Фамилия клиента-заявителя, строка длиной от 2 до 40 символов.

Иванов
inn

ИНН – строка из 10 цифр.

1234567890
user_notified

Значение "1" - пользователь согласен и уведомлен о цели сборе данных, перечне третьих лиц, кому данные будут переданы, об операциях по обработке и своих правах, согласно пункту 2.1 "Правил использования инструмента Брокер". Значение "0" - пользователь не согласен и не уведомлен. При получении значения "0" анкета пользователя не будет передана по API.

1
passport_cn

Серия и номер паспорта – строка из 8 символов, где первые два – буквы кириллического или латинского алфавита, затем 6 цифр. Без пробелов и других разделителей.

MC123456
fact_city_name

Город фактического проживания (строка, содержащая буквы кириллического алфавита).

Киев
credit_days

Срок кредита в месяцах – целое число.

10
email

Адрес e-mail клиента.

client@service.com

Wszystkie zapytania do serwera są dokonywane przez autoryzację za pomocą access_token, wydawanego indywidualnie każdemu partnerowi. Aby go wygenerować konieczny będzie Twój klucz API, a dokładniej: identyfikator klienta (client_id) oraz tajny klucz (client_secret), które można uzyskać w zakładce dla developerów.

 • php
 • python


// Uzyskanie tokena

  $token_url = "https://api.admitad.com/token/";

  $client_id = "cb281d918a37e346b45e9aea1c6eb7";
  $client_secret = "a0f8a8b24de8b8182a0ddd2e89f5b1";
  $secret = $client_id . ":" . $client_secret;

  $base64_secret = base64_encode($secret); 

  $params = array(
    'client_id' => $client_id,
    'scope' => 'broker_application manage_broker_application',
    'grant_type' => 'client_credentials',
  );

  $curl = curl_init($token_url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8',
    'Authorization: Basic ' . $base64_secret,
    )
  );
  curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($params));
  $curl_response = curl_exec($curl);
  $result = json_decode($curl_response, true);
  $access_token = $result["access_token"];

 


# Uzyskanie tokena

  url = "https://api.admitad.com/token/"

  client_id = "cb281d918a37e346b45e9aea1c6eb7"
  client_secret = "a0f8a8b24de8b8182a0ddd2e89f5b1"
  data = client_id + ':' + client_secret
  data_b64_encoded = b64encode(data)   

  headers = {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8',
    'Authorization': 'Basic ' + data_b64_encoded,
  }
  params = {
    'client_id': client_id,
    'scope': 'broker_application manage_broker_application',
    'grant_type': 'client_credentials'
  }

  response = requests.post(url, data=params, headers=headers)
  access_token = response.json()['access_token']

Informacje o programie

Why Admitad?

 • detail analytics and useful tools,
 • express payment without fee,
 • enormous range of affiliate programs,
 • trusted by 745657 publishers,
 • and much more.

This affiliate program is a part of the Admitad affiliate network

In order to start cooperation with the program, first you need to register in the system.

С 04.09 ставка по Подтвержденной заявке - 169 грн., по АПИ - 38 грн.  
Для данного оффера строго запрещен контекст на бренд!  Список минус-слов: по ссылке 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Милоан

Сумма 500-15 000 (первый под 0% — до 12 000)
Ставка 0,01% в сутки

Miloan - простой сервис моментального кредитования на банковские карты.

Преимущества партнерской программы:
- первый займ под 0%*;
- 100% онлайн-процесс;
- высокий уровень одобрения.

Конкурентные преимущества и особенности:
- для новых клиентов – первый займ под 0%*;
- предоставляет возможность клиентам получить быстрый кредит до 15 000 гривен со сроком погашения до 30 дней и возможностью пролонгации на 3, 7 и 15 дней;
- удобный интерфейс сайта и личного кабинета, кредитный калькулятор и форма онлайн-поддержки - все это создано для комфорта клиентов и еще более быстрого оформления займов.

Необходимые данные и условия для получения займа:
- сумма первого кредита до 12 000 гривен;
- максимальная сумма займа до 15 000 гривен.

Требования к клиенту:
- оригинал паспорта и идентификационного кода;
- от 18 до 69 лет;
- трудоустроен (официально или неофициально);
- заинтересованность в получении кредита на карту;
- проживает в одном из городов, кроме Донецкой, Луганской области и Крыма.

ГЕО: Украина (кроме Луганской, Донецкой областей и Крыма)

Подтвержденная регистрация: Регистрация с уникальными данными и прохождение смс верификации. Конвертом считается переход на следующий этап заполнения анкеты. Переход на 1-й этап.

Обращаем внимание, что запрет контекстной рекламы на бренд распространяется на все сервисы поисковой рекламы (не только Google Ads). Минус-слова в Google Ads нужно добавлять во фразовом соответствии.

Для этого оффера запрещены: Мотивированный трафик, Брокерский трафик, Toolbar, Adult-трафик, Контекстная реклама на бренд, Cashback, PopUp

Regulamin ogólny

Для данного оффера строго запрещен контекст на бренд ! Список минус слов: по ссылке 

Брокерский трафик разрешен только по АПИ.

Запрещена контекстная реклама с прямой ссылкой на сайт.

Ostatnie zmiany zostały zarejestrowane 26.02.2020

Rodzaje ruchu

Cashback Niedozwolone
Pop-up/Click-under Niedozwolone
Reklama kontekstowa Dozwolone
Ruch z doorwayów Dozwolone
Mailing Dozwolone
Reklama z użyciem brandu jako słowa kluczowego Niedozwolone
Reklama w mediach społecznościowych Dozwolone
Ruch motywowany Niedozwolone
Toolbar Niedozwolone
Ruch Adult Niedozwolone
Sieci teaserów i banerów Dozwolone
Kanał YouTube Dozwolone
API traffic Niedozwolone

Ostatnie zmiany zostały zarejestrowane 28.10.2019

Powody odrzucenia witryn