Program partnerski GlobalCredit [CPS, API] UA

Podobne programy
 • EPC 463 грн.
  EPC – średni zarobek za 100 kliknięć
 • CR 0.85%
  CR – konwersja, stosunek liczby akcji do liczby kliknięć (przekierowań)
 • CR za 48 godzin 3.29%
  Średni stosunek liczby akcji do liczby kliknięć za ostatnie 48 godzin.
 • % potwierdzenia 98.67%
  Procent potwierdzonych konwersji.
 • PostClick cookie 30 dni
  Okres, przez który użytkownik będzie przywiązany do programu po przekierowaniu z banera.
 • Średni czas przetwarzania 20 dni
  Średni czas weryfikacji konwersji przez reklamodawcę.
 • Średni czas realizacji wypłaty 21 dzień
  Średni czas potwierdzenia oraz opłacenia konwersji przez reklamodawcę.

Materiały reklamowe

Uwaga! Kody i linki zostaną udostępnione po rozpoczęciu współpracy witryny z wybranym programem.

Filtr

Standardowy link programu

Reklamy dynamiczne wyświetlają użytkownikom reklamy z produktami AliExpress na podstawie ich zachowania na stronie AliExpress.com oraz na podstawie treści zawartych na Twojej stronie. Dzięki temu użytkownicy widzą reklamy tylko interesujących ich produktów. Tego rodzaju targetowanie pomaga poprawić współczynnik klikalności Twojej reklamy i tym samym Twoje wynagrodzenie. Więcej na temat tego narzędzia dowiesz się w Centrum Pomocy.

Nie znaleziono kreacji

Spróbuj zmienić kryteria wyszukiwania.

Produkty

Uwaga! Aby uzyskać możliwość pobierania katalogu towarów, zacznij współpracę z wybranym Reklamodawcą.

Na tej stronie możesz pobrać oryginalny katalog produktów reklamodawcy. Linki w produktach są zastąpione deeplinkami. Dodany został również czas ostatniej aktualizacji produktu.

Udostępniono towarów:    Aktualizowano:    Zaktualizowano przez Reklamodawcę:

Ruch API

Program partnerski GlobalCredit [CPS, API] UA przyjmuje wnioski użytkowników poprzez API. Szczegółową instrukcję dotyczącą wysyłania wniosków znajdziesz w dokumentacji API. W poniższej tabeli przedstawiono zasady walidacji danych w polach wniosków dla tego programu.

Przed wysłaniem wniosków przez API należy zapoznać się i zaakceptować Zasady użytkowania narzędzia.

Nazwa pola Obowiązkowe Przeznaczenie i zasady wypełnienia Przykład zawartości
first_name

Имя клиента-заявителя, строка, содержащая буквы кириллического алфавита и дефис. Максимум 64 знака.

Віктор
credit_days

Желаемый срок кредита. Значение от 1 до 30.

25
credit_sum

Желаемая сумма кредита. Максимальное значение 10000, только целочисельные значения.

2000
mobile_phone

Номер телефона – строка из 10 цифр. Должна начинаться с 0, затем 2 цифры из существующих кодов операторов (например, 067), затем 7 цифр номера.

(095)9112345
fact_city_name

Город заявителя на украинском языке. Максимум 32 знака.

Львів
user_notified

Значение "1" - пользователь согласен и уведомлен о цели сборе данных, перечне третьих лиц, кому данные будут переданы, об операциях по обработке и своих правах, согласно пункту 2.1 "Правил использования инструмента Брокер". Значение "0" - пользователь не согласен и не уведомлен. При получении значения "0" анкета пользователя не будет передана по API.

1
last_name

Фамилия клиента-заявителя, строка, содержащая буквы кириллического алфавита и дефис. Максимум 64 знака

Іванов
inn

ИНН заявителя. Максимум 10 знаков, только целочисельные значения.

1234567890
subid

Возраст заявителя, только целочисельные значения. Максимальное значение: 71.

33

Wszystkie zapytania do serwera są dokonywane przez autoryzację za pomocą access_token, wydawanego indywidualnie każdemu partnerowi. Aby go wygenerować konieczny będzie Twój klucz API, a dokładniej: identyfikator klienta (client_id) oraz tajny klucz (client_secret), które można uzyskać w zakładce dla developerów.

 • php
 • python


// Uzyskanie tokena

  $token_url = "https://api.admitad.com/token/";

  $client_id = "cb281d918a37e346b45e9aea1c6eb7";
  $client_secret = "a0f8a8b24de8b8182a0ddd2e89f5b1";
  $secret = $client_id . ":" . $client_secret;

  $base64_secret = base64_encode($secret); 

  $params = array(
    'client_id' => $client_id,
    'scope' => 'broker_application manage_broker_application',
    'grant_type' => 'client_credentials',
  );

  $curl = curl_init($token_url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8',
    'Authorization: Basic ' . $base64_secret,
    )
  );
  curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($params));
  $curl_response = curl_exec($curl);
  $result = json_decode($curl_response, true);
  $access_token = $result["access_token"];

 


# Uzyskanie tokena

  url = "https://api.admitad.com/token/"

  client_id = "cb281d918a37e346b45e9aea1c6eb7"
  client_secret = "a0f8a8b24de8b8182a0ddd2e89f5b1"
  data = client_id + ':' + client_secret
  data_b64_encoded = b64encode(data)   

  headers = {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8',
    'Authorization': 'Basic ' + data_b64_encoded,
  }
  params = {
    'client_id': client_id,
    'scope': 'broker_application manage_broker_application',
    'grant_type': 'client_credentials'
  }

  response = requests.post(url, data=params, headers=headers)
  access_token = response.json()['access_token']

Informacje o programie

Why Admitad?

 • detail analytics and useful tools,
 • express payment without fee,
 • enormous range of affiliate programs,
 • trusted by 817728 publishers,
 • and much more.

This affiliate program is a part of the Admitad affiliate network

In order to start cooperation with the program, first you need to register in the system.

Глобал Кредит – онлайн-сервис, который выдает деньги на банковскую карту гражданам Украины. Работает даже в выходные и праздничные дни.
В следствии расширения зоны ручной верификации заявок, рекомендованное ограничение по времени с 9 до 19:00.

C 01.01 обновленная бонусная шкала:

 • 1-20 выдач - 480 грн
 • 21-50 выдач - 520 грн
 • 51-100 выдач - 560 грн
 • 101-200 выдач - 600 грн
 • 201-400 выдач - 640 грн
 • 401-600 выдач - 720 грн
 • 601 выдача и более - 800 грн

Первый выданный кредит API - 230 грн.
Обращаем внимание, что по API в стастике Admitad отображаются заявки на кредит. Первые выданные кредиты будут подтверждены после сверки с рекламодателем.

Описание продукта:

 • тип кредита: онлайн на карту
 • первый кредит: до 5000 грн.
 • максимальный кредит: до 15000 грн.
 • срок: от 1 до 30 дней.
 • процентная ставка: первая выдача под 1,5% в день.
 • годовая процентная ставка (ГПС): 3,65% для первого кредита.
 • способы получения кредита: онлайн на именную банковскую карту VISA / Master Card

Дополнительные преимущества для клиента:

 • кредит оформляется онлайн без личного присутствия

Требования к заемщикам:

 • возраст: от 18 до 71 лет.
 • необходимые документы: Паспорт, ИНН  
 • гражданство и постоянное проживание на территории Украины

ГЕО: вся Украина (кроме Крыма и зоны АТО)

ЦА (портрет клиента):

 • пол: М/Ж
 • возраст: 18-71
 • гео: вся Украина (кроме Крыма и зоны АТО)
 • цель кредита: на личные потребности
 • сфера деятельности: не имеет значения

Лицензия компании.

Regulamin ogólny

Обратите внимание, ваша реклама должна соответствовать Закону Украины о рекламе финансовых услуг:
- Условия предоставления финансовых услуг в 
рекламных материалах.
- В рекламных материалах обязательно должна быть размещена информация о поставщике финансовых услуг следующего содержания:
"Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КРЕДИТ», ліцензія №96 видана 04.12.2012 Нацкомфінпослуг".

Контекстная реклама на бренд запрещена!

Минус-слова доступны по ссылке.

Ostatnie zmiany zostały zarejestrowane 23.09.2020

Rodzaje ruchu

Cashback Niedozwolone
Pop-up/Click-under Niedozwolone
Reklama kontekstowa Dozwolone
Ruch z doorwayów Niedozwolone
Mailing Dozwolone
Reklama z użyciem brandu jako słowa kluczowego Niedozwolone
Reklama w mediach społecznościowych Dozwolone
Ruch motywowany Niedozwolone
Toolbar Niedozwolone
Ruch Adult Niedozwolone
Sieci teaserów i banerów Dozwolone
Kanał YouTube Niedozwolone
API traffic Niedozwolone

Ostatnie zmiany zostały zarejestrowane 02.12.2019

Powody odrzucenia witryn