Program partnerski Forward Bank [CPL, API] UA

Podobne programy
 • EPC 485 грн.
  EPC – średni zarobek za 100 kliknięć
 • CR 65.16%
  CR – konwersja, stosunek liczby akcji do liczby kliknięć (przekierowań)
 • CR za 48 godzin 63.67%
  Średni stosunek liczby akcji do liczby kliknięć za ostatnie 48 godzin.
 • % potwierdzenia 7.84%
  Procent potwierdzonych konwersji.
 • PostClick cookie 30 dni
  Okres, przez który użytkownik będzie przywiązany do programu po przekierowaniu z banera.
 • Średni czas przetwarzania 26 dni
  Średni czas weryfikacji konwersji przez reklamodawcę.
 • Średni czas realizacji wypłaty 26 dni
  Średni czas potwierdzenia oraz opłacenia konwersji przez reklamodawcę.

Materiały reklamowe

Uwaga! Kody i linki zostaną udostępnione po rozpoczęciu współpracy witryny z wybranym programem.

Filtr

Standardowy link programu

Reklamy dynamiczne wyświetlają użytkownikom reklamy z produktami AliExpress na podstawie ich zachowania na stronie AliExpress.com oraz na podstawie treści zawartych na Twojej stronie. Dzięki temu użytkownicy widzą reklamy tylko interesujących ich produktów. Tego rodzaju targetowanie pomaga poprawić współczynnik klikalności Twojej reklamy i tym samym Twoje wynagrodzenie. Więcej na temat tego narzędzia dowiesz się w Centrum Pomocy.

Nie znaleziono kreacji

Spróbuj zmienić kryteria wyszukiwania.

Produkty

Uwaga! Aby uzyskać możliwość pobierania katalogu towarów, zacznij współpracę z wybranym Reklamodawcą.

Na tej stronie możesz pobrać oryginalny katalog produktów reklamodawcy. Linki w produktach są zastąpione deeplinkami. Dodany został również czas ostatniej aktualizacji produktu.

Udostępniono towarów:    Aktualizowano:    Zaktualizowano przez Reklamodawcę:

Ruch API

Program partnerski Forward Bank [CPL, API] UA przyjmuje wnioski użytkowników poprzez API. Szczegółową instrukcję dotyczącą wysyłania wniosków znajdziesz w dokumentacji API. W poniższej tabeli przedstawiono zasady walidacji danych w polach wniosków dla tego programu.

Przed wysłaniem wniosków przez API należy zapoznać się i zaakceptować Zasady użytkowania narzędzia.

Nazwa pola Obowiązkowe Przeznaczenie i zasady wypełnienia Przykład zawartości
mobile_phone

номер телефона – строка из 10 цифр. Должна начинаться с 0, затем 2 цифры из существующих кодов операторов (например, 67), затем 7 цифр номера.

0391234567
first_name

Имя – строка, содержащая буквы кириллического алфавита, дефис и пробел

Віктор
last_name

Фамилия – строка, содержащая буквы кириллического алфавита, дефис и пробел

Білоус
middle_name

Отчество – строка, содержащая буквы кириллического алфавита, дефис и пробел

Вікторовіч
occupation

Вид занятости.
Возможные варианты: worker (Работаю по трудовой книжке), student (Студент), entrepreneur (Предприниматель), pensioner (Пенсионер), unemployed (Безработный).

worker
fact_region_name

Регион проживания.
Варианты: Крим, Волинська область, Дніпропетровська область, Донецька область, Житомирська область, Закарпатська область, Запорізька область, Івано-Франківська область, Київська область, Кіровоградська область, Львівська область, Луганська область, Миколаївська область, Одеська область, Полтавська область, Рівненська область, Сумська область, Тернопільська область, Харківська область, Херсонська область, Хмельницька область, Черкаська область, Чернівецька область, Чернігівська область

Черкаська область
credit_purpose

Цель кредита.
Возможные варианты: repayment (На погашение кредита), business (На бизнес), repairs (На ремонт), shopping (На приобретение товаров), rest (На отдых), treatment (На лечение), dentistry (На стоматологию), education (На образование)

rest
user_notified

Значение "1" - пользователь согласен и уведомлен о цели сборе данных, перечне третьих лиц, кому данные будут переданы, об операциях по обработке и своих правах, согласно пункту 2.1 "Правил использования инструмента Брокер". Значение "0" - пользователь не согласен и не уведомлен. При получении значения "0" анкета пользователя не будет передана по API.

1
inn

ИНН – строка из 10 цифр.

1234567890
passport_cn

Серия и номер паспорта – строка из 8 символов, где первые два – буквы кириллического или латинского алфавита, затем 6 цифр. Без пробелов и других разделителей.

MC123456
credit_days

Срок кредита в месяцах – целое число.

10
credit_sum

Сумма кредита, допустимые значения от 1 до 7000 грн.

5000

Wszystkie zapytania do serwera są dokonywane przez autoryzację za pomocą access_token, wydawanego indywidualnie każdemu partnerowi. Aby go wygenerować konieczny będzie Twój klucz API, a dokładniej: identyfikator klienta (client_id) oraz tajny klucz (client_secret), które można uzyskać w zakładce dla developerów.

 • php
 • python


// Uzyskanie tokena

  $token_url = "https://api.admitad.com/token/";

  $client_id = "cb281d918a37e346b45e9aea1c6eb7";
  $client_secret = "a0f8a8b24de8b8182a0ddd2e89f5b1";
  $secret = $client_id . ":" . $client_secret;

  $base64_secret = base64_encode($secret); 

  $params = array(
    'client_id' => $client_id,
    'scope' => 'broker_application manage_broker_application',
    'grant_type' => 'client_credentials',
  );

  $curl = curl_init($token_url);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8',
    'Authorization: Basic ' . $base64_secret,
    )
  );
  curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
  curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER,true);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($params));
  $curl_response = curl_exec($curl);
  $result = json_decode($curl_response, true);
  $access_token = $result["access_token"];

 


# Uzyskanie tokena

  url = "https://api.admitad.com/token/"

  client_id = "cb281d918a37e346b45e9aea1c6eb7"
  client_secret = "a0f8a8b24de8b8182a0ddd2e89f5b1"
  data = client_id + ':' + client_secret
  data_b64_encoded = b64encode(data)   

  headers = {
    'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8',
    'Authorization': 'Basic ' + data_b64_encoded,
  }
  params = {
    'client_id': client_id,
    'scope': 'broker_application manage_broker_application',
    'grant_type': 'client_credentials'
  }

  response = requests.post(url, data=params, headers=headers)
  access_token = response.json()['access_token']

Informacje o programie

Why Admitad?

 • detail analytics and useful tools,
 • express payment without fee,
 • enormous range of affiliate programs,
 • trusted by 823216 publishers,
 • and much more.

This affiliate program is a part of the Admitad affiliate network

In order to start cooperation with the program, first you need to register in the system.

Бонусна мотивація від кількості виданих кредитів за даними заявками, діє з 19.05.2020:

 • 1- 5 виданих кредитів – 660 грн.;
 • 6 - 10 виданих кредитів – 1 000 грн.;
 • 11+  виданих кредитів  1300 грн.;

Додаткова виплата за кожну видану кредитну карту з встановленим кредитним лімітом - 40 грн.

__________________________________________________________________________________________________

АТ «БАНК ФОРВАРД» (далі Forward Bank) — комерційний банк, основний фокус діяльності якого протягом більше 13-ти років спрямований на обслуговування приватних клієнтів. Forward Bank особливу увагу приділяє сегментам споживчого кредитування, картковим продуктам і привабливим депозитним пропозиціям для населення України. Акцент роботи банку зроблено на інноваційності продуктів і наданню послуг європейського рівня.

 АТ «БАНК ФОРВАРД»  є членом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб,  Незалежної асоціації банків України, входить до групи банків з іноземним капіталом, згідно з класифікацією Національного Банку України та є членом національних та міжнародних платіжних організацій.
 

Надійність Банку та ефективність його діяльності підтверджені авторитетними рейтингами та дослідженнями протягом багатьох років . Так,  Forward Bank стабільно підтверджує надійність своїх вкладів згідно з Рейтингом надійності (привабливості) банківських депозитів РА «Стандарт Рейтинг».  Forward Bank входить в ТОП-30 рейтингу «50 провідних банків України 2019» згідно досліджень аналітичної групи «Фінансовий клуб» спільно з НАБУ (квітень 2019). 

Українське рейтингове агентство IBI-Rating підвищило кредитний рейтинг АТ «БАНК ФОРВАРД» до рівня uaА- з прогнозом «стабільний», а також підтвертило  рейтинг депозитів на рівні 5 (відмінна надійність).

ОПИС КРЕДИТНИХ ПРОДУКТІВ  FORWARD BANK

Кредит готівкою КОКО КЕШ

 • Сума кредиту до 100 000 грн
 • Пільговий період  до 60 днів
 • Строк кредиту від 12 до 48 місяців
 • Реальна річна процентна ставка до 276%
 • Зняття готівки в банкоматах без комісій по Україні
 • Доставка кредиту кур’єром
 • Погашення кредиту без комісії в Forward online

Умови

 • До 48 місяців максимальний строк кредиту
 • Мінімум документів – лише паспорт та код ІПН
 • Вік клієнта від 23 до 69 років
 • Кредит видається шляхом зарахування коштів на картку

Кредитна картка КОКО КАРД

 • Кредитний ліміт до 100 000 грн
 • Пільговий період до 90 днів
 • 0% комісіі за переказ коштів
 • 0% комісії за зняття готівки у банкоматах по Україні
 • До 20% кеш-бек
 • Річна процентна ставка 57,2%
 • Строк кредиту 11 місяців з наступною пролонгацією
 • Поповнення картки без комісій в Forward online
 • Доставка картки кур’єром

Умови

 • Вік клієнта від 23 до 69 років
 • Мінімум документів – лише паспорт та код ІПН

Ліцензія
Ліцензія НБУ №226 від 30.10.2014 року

Regulamin ogólny

Обращаем внимание, что в процессе технической доработки были внесены изменения, теперь в вашей статистике не будут отображаться заявки со статусами:

 • дубль по телефону (в течении 30ти дней)
 • дублей по ИНН (в течении 30ти дней)
 • заявки, которые на проходят по критериям: возраст, трудоустройство, регион.

Ostatnie zmiany zostały zarejestrowane 07.03.2018

Rodzaje ruchu

Cashback Niedozwolone
Pop-up/Click-under Wymaga zatwierdzenia
Reklama kontekstowa Dozwolone
Ruch z doorwayów Wymaga zatwierdzenia
Mailing Dozwolone
Reklama z użyciem brandu jako słowa kluczowego Dozwolone
Reklama w mediach społecznościowych Dozwolone
Ruch motywowany Niedozwolone
Toolbar Niedozwolone
Ruch Adult Niedozwolone
Sieci teaserów i banerów Dozwolone
Kanał YouTube Dozwolone
API traffic Niedozwolone

Ostatnie zmiany zostały zarejestrowane 27.10.2020

Powody odrzucenia witryn