Partnerský program Часы Молния Many GEOs

Podobné programy
 • EPC 415 ₽
  EPC – průměrný výdělek ze 100 návštěv stránky
 • CR 0.25%
  CR — konverzní poměr, poměr akcí k návštěvám na stránce
 • CR za 48 hodin 1.38%
  Průměrný poměr akcí vůči návštěvám stránky za posledních 48 hodin.
 • Potvrzuje se 43%
  Procentní podíl potvrzených akcí k celkovému množství akcí.
 • PostClick cookie 90 dní
  Doba, po kterou bude uživatel připojen k partnerským programům po návštěvě stránky prostřednictvím reklamního prvku.
 • Průměrná doba schvalování 24 dny
  Průměrná doba, za jakou inzerent potvrdí nebo zamítne akci.
 • Průměrná doba zaplacení 25 dní
  Průměrná doba, za kterou inzerent potvrdí akci a zaplatí ji.

Reklamní prvky

Upozornění! Kódy a odkazy budou dostupné po zahájení spolupráce mezi vybraným reklamním prostorem a daným partnerským programem.

Filtr

Defaultní odkaz na partnerský program

Dynamické reklamy Dynamic ads ukazují uživatelům reklamy s výrobky AliExpress na základě jejich chování na AliExpress.com a obsahu vašich webových stránek. Díky tomu vidí uživatel pouze reklamy na výrobky, které ho zajímají. Díky tomutu cílení se zvyšuje míra prokliku vaší reklamy a tím i vaše odměna. Více informací o tomto nástroji najdete v Centru podpory.

Nenašli jsme reklamní prvky.

Zkuste změnit podmínky vyhledávání.

Produkty

Upozornění! Abyste si mohli stáhnout katalog výrobků, začněte spolupracovat s tímto inzerentem.

Na tuto stránku můžete načíst originální katalog výrobků inzerenta. Místo odkazů u výrobků je nyní deeplink a byl doplněn čas poslední změny výrobku.

Dostupné výrobky:    Aktualizováno:    Inzerent aktualizoval informace.:

Informace o programu

Proč Admitad:

 • podrobné statistické údaje a užitečné nástroje,
 • expresní výplaty bez provize,
 • různé partnerské programy,
 • důvěra 932255 partnerů,
 • a spousta dalšího.

Tento partnerský program je součástí sítě admitad

Abyste mohli začít spolupracovat s programem a vydělávat, musíte se nejprve zaregistrovat do systému.

Часовая мануфактура «Молния» основана в 1947 году и на сегодняшний день «Молния» объединяет лучших российских часовщиков. Миссия компании направлена на производство высокоточных часовых приборов и механизмов. Часовые приборы «Молнии» - символ надежности, точности и безупречной репутации. Хронографы «Молнии», предназначенные для аэронавтики, выдерживают экстремальные температуры и нагрузки и десятилетиями безотказно работают во славу российского авиастроения.

«Молния» активно работает над расширением модельного ряда наручных часов, ассортимент мужских моделей уже представлен пилотными, спортивными, классическими коллекциями, коллекциями в стиле милитари и морской стилистике. Кроме этого в 2019 году вышла первая коллекция женских наручных часов и мы планируем, что их ассортимент также будет расти. Для разработки новых моделей завод привлекает к сотрудничеству ведущих отечественных и зарубежных часовых дизайнеров и дизайнерские часовые ателье.

Портрет целевой аудитории:

Основные наши клиенты = это военные люди, летчики, моряки

Возраст:

 • 18-24 года = 2,4%
 • 25-34 года = 14,6%
 • 35-44 года = 24,5%
 • 45-54 года = 35,4%
 • 55 лет и старше = 22,4%

География: 

 • Россия = 87,5%
 • Москва и Московская область = 24,1%
 • Санкт-Петербург и облась = 11,1%
 • Челябинская область = 4,25%
 • Свердловская область = 3,24%
 • Краснодарский край = 2,8%
 • Ростовская область = 2%
 • Крым = 2%
 • Нижегородская область = 1,8%
 • Новосибирская область =  1,8%
 • Самарская область = 1.6%

Интересы:

 1. Развлечение и досуг = 90,2%:
 • Книги = 67%
 • Кино = 58%
 • Музыка = 49%
 • Игры = 29%
 • Телевидение = 27%
 • Рестораны = 22%
 • Музеи = 21%
 • Декор = 12%
 • Рыбалка = 11%
 1. Одежда, обувь, аксессуары = 84.8%
 2. Транспорт = 80%
 3. Финансы = 78%
 4. Строительство = 78%

Преимущества для покупателей

 • Высокопрочные материалы, качественное изготовление каждой детали и более 70-летний опыт производства часов
 • Яркий дизайн, надежный механизм, насыщенный функционал и неизменное удобство
 • Они прочны, удобны в использовании, не нагреваются на солнце, и главное, не мокнут, а что может быть важнее в знойный полдень или на берегу моря?
 • Оригинальный корпус, удобное управление всеми функциями часов, крупная заводная головка позволяют пользоваться часами в любой обстановке

Преимущества для партнеров

 • Высокая конверсия в продажи
 • Быстрое подтверждение всех действий
 • Низкая конверсия в возврат
 • Работа со всеми странами мира
 • Индивидуальные условия по комиссии и типам трафика
 • Быстрое реагирование на все вопросы/комментарии и предложения

Минус-слова

С уважением, Партнерская программа Часы Молния Many GEOs

 

 

About the company:

Russian watch manufacturer Molnija, founded in 1947, brings together and integrates the best innovations in Russian watchmaking today. The company’s mission is to produce high-precision timepieces and movements. Molnija watches are synonymous with reliability, accuracy and an impeccable reputation. Molnija chronographs, designed for aeronautics, can withstand extreme temperatures and shocks, and have unfailingly served the Russian aircraft industry for decades.

Molnija" is actively working on expanding the range of wristwatches, the range of men's models is already represented by pilot, sports, classic collections, collections in the style of military and maritime style. In addition, the first collection of women's wristwatches was released in 2019 and we plan that their range will also grow. To develop new models, the factory involves leading domestic and foreign watch designers and designer watch studios.

 

Portrait of the target audience:

Our main clients are military men, pilots, sailors.

Age:

 • 18-24 years = 2.4%
 • 25-34 years = 14.6%
 • 35-44 years = 24.5%
 • 45-54 years = 35.4%
 • 55 years and over = 22.4%

 Geography:

 • Russia = 87.5%
 • Moscow and Moscow region = 24.1%
 • St. Petersburg and oblast = 11.1%
 • Chelyabinsk Oblast = 4.25%
 • Sverdlovsk Oblast = 3.24%
 • Krasnodar Region = 2.8%
 • Rostov region = 2%
 • Crimea = 2%
 • Nizhny Novgorod region = 1.8%
 • Novosibirsk region = 1.8%
 • Samara region = 1.6%

Interests:

 1. Entertainment and leisure = 90.2%
 • Books = 67%
 • Cinema = 58%
 • Music = 49%
 • Games = 29%
 • Television = 27%
 • Restaurants = 22%
 • Museums = 21%
 • Decor = 12%
 • Fishing = 11%
 1. Clothing, shoes, accessories = 84.8%
 2. Transport = 80%
 3. Finance = 78%
 4. Construction = 78% 

Benefits for customers

 • High-strength materials, quality workmanship of every detail and more than 70 years of watchmaking experience
 • Bright design, reliable mechanism, rich functionality and constant convenience.
 • They are durable, easy to use, do not get warm in the sun, and most importantly, do not get wet, and what can be more important in a hot afternoon or at the seaside?
 • The original case, convenient control of all functions of the watch, large crown allow you to use the watch in any environment.

 

Benefits for partners

 • High conversion to sales
 • Quick confirmation of all actions
 • Low conversion to refund
 • Working with all countries of the world
 • Individual conditions on commission and traffic types
 • Fast response to all questions/comments and suggestions

 

 

Obecná pravidla

Все сторонние рекламные материалы строго должны быть согласованы. 

Допускаются только белые рассылки.

___________________________________________________________________

All third-party advertising materials must be strictly agreed upon. 

Only white mailings are allowed.

Poslední změny byly uloženy 28.07.2020

Typy trafficu

Kontextová reklama

Je možné odeslat traffic přímo z vyhledávače na stránku inzerenta bez použití mezistránky? Povoleno
Je možné ukázat kontextový inzerát, jestli uživatel zadal název společnosti inzerenta? (# názevznačky) Po dohodě
Je možné ukázat kontextový inzerát, jestli uživatel napsal název společnosti inzerenta chybně? (# názevznačk) Po dohodě
Je možné ukázat kontextový inzerát, jestli uživatel zadal název společnosti inzerenta a další slovo? (# názevznačky_promokód) Po dohodě
Je možné použít název společnosti inzerenta v záhlaví nebo reklamním textu inzerátu? Po dohodě
Je možné použít v odkazu název společnosti inzerenta? (# myurl.ru/názevznačky) Po dohodě
Je v Googlu povolena kontextová reklama? Povoleno
Je v Yandexu povolena kontextová reklama? Povoleno
Je v Begun povolena kontextová reklama? Povoleno

Reklama na sociálních sítích

Je povolena reklama v přílohách na sociálních sítích? Povoleno
Je povoleno cílit reklamu na sociálních sítích? Povoleno
Je povolena reklama ve skupinách na sociálních sítích? Povoleno
Je povoleno vytvářet veřejné skupiny jménem společnosti inzerenta? Zakázáno
Je povolena reklama na Facebooku? Povoleno
Je povolena reklama na Vkontakte? Povoleno
Je povolena reklama na Odnoklassniki? Povoleno

Ostatní

Cashback Povoleno
PopUp / ClickUnder Povoleno
Doorway Povoleno
Newslettery Povoleno
Kontextová reklama značky Zakázáno
Motivovaný traffic Povoleno
Toolbar Povoleno
Traffic dospělí Zakázáno
Teaserové sítě Povoleno
Kanál YouTube Povoleno
Zprostředkovaný traffic Zakázáno
Slevové kupóny Povoleno
Messengery Povoleno
Věrnostní programy Povoleno

Poslední změny byly uloženy 17.08.2021

Důvody zamítnutí reklamních prostorů