Partnerský program Préstamer [CPS, CPL] ES

Podobné programy
 • EPC 4€
  EPC – průměrný výdělek ze 100 návštěv stránky
 • CR 0.35%
  CR — konverzní poměr, poměr akcí k návštěvám na stránce
 • CR za 48 hodin 1.05%
  Průměrný poměr akcí vůči návštěvám stránky za posledních 48 hodin.
 • Potvrzuje se 75.00%
  Procentní podíl potvrzených akcí k celkovému množství akcí.
 • PostClick cookie 30 dní
  Doba, po kterou bude uživatel připojen k partnerským programům po návštěvě stránky prostřednictvím reklamního prvku.
 • Průměrná doba schvalování 57 dní
  Průměrná doba, za jakou inzerent potvrdí nebo zamítne akci.
 • Průměrná doba zaplacení 63 dny
  Průměrná doba, za kterou inzerent potvrdí akci a zaplatí ji.

Reklamní prvky

Upozornění! Kódy a odkazy budou dostupné po zahájení spolupráce mezi vybraným reklamním prostorem a daným partnerským programem.

Filtr

Defaultní odkaz na partnerský program

Dynamické reklamy Dynamic ads ukazují uživatelům reklamy s výrobky AliExpress na základě jejich chování na AliExpress.com a obsahu vašich webových stránek. Díky tomu vidí uživatel pouze reklamy na výrobky, které ho zajímají. Díky tomutu cílení se zvyšuje míra prokliku vaší reklamy a tím i vaše odměna. Více informací o tomto nástroji najdete v Centru podpory.

Nenašli jsme reklamní prvky.

Zkuste změnit podmínky vyhledávání.

Produkty

Upozornění! Abyste si mohli stáhnout katalog výrobků, začněte spolupracovat s tímto inzerentem.

Na tuto stránku můžete načíst originální katalog výrobků inzerenta. Místo odkazů u výrobků je nyní deeplink a byl doplněn čas poslední změny výrobku.

Dostupné výrobky:    Aktualizováno:    Inzerent aktualizoval informace.:

Informace o programu

Proč Admitad:

 • podrobné statistické údaje a užitečné nástroje,
 • expresní výplaty bez provize,
 • různé partnerské programy,
 • důvěra 883413 partnerů,
 • a spousta dalšího.

Tento partnerský program je součástí sítě admitad

Abyste mohli začít spolupracovat s programem a vydělávat, musíte se nejprve zaregistrovat do systému.

Prestamer ES is a robot of online loans, offering short loans of 50 to 300 euros for new users and up to 1,000 euros for repeat loans for a period of 7 to 21 days.

Types of advertisement campaign:

CPL -
commission paid for successful registration and approved scoring of a new Customer who is not in the database (no commission paid for already registered Customer)
CPS - commission paid for first approved loan to a new Customer. Possible scenario, when Customer is already registered but is taking his 1st loan, commission for CPS is paid, but not for CPL

Geotargeting: Spain

Age: 21-74

Statistics update: 5 minutes
 

Acceptable traffic sources:

 • Contextual advertising
 • Banner advertising
 • Social networks target advertising
 • Social networks groups / pages / accounts advertising (excluding Prestamer brands)
 • E-mail marketing (according to the provision of the Partnership contract)

Not allowed:

Direct partner links from Google Adwords advertising other advertising channels
Brand mimicry for Prestamer
E-mail / SMS spam
Forbidden keywords in Google Adwords (also Display URL) advertising content: prestamer, robot prestamer
Forbidden keywords in domain names (also as an element): prestamer, robot prestamer
Forbidden keywords in Google Adwords (also as an element):
prestamer, robot prestamer
Push, Toolbar, PopUp / ClickUnder, Frames, Doorway pages, Adult
Incentive traffic (bonus / cash), Cashback

Advertising materials

 1. Affiliates can use banners provided by the Advertiser

 2. Advertising materials created by Affiliates should comply with Spain laws and legislations

 3. “Prestamer”, “Robot Prestamer”, and associated with Prestamer brand words and phrases are forbidden in advertising materials (others than provided by Advertiser in accordance to the Section 1)

 4. Forbidden information:Incorrect information about Advertisers terms of services (loan amount, period, loan interest and percent, required information). Examples: PRESTAMER offers you 2000 EUR for 3 months by 1%» or «Get loan, no ID required». Promises that Advertisers cannot give on a current stage or until registration is complete: «Your loan is approved. Please fill in the application», «Take your loan! Registration is 4 mins, 100% approval»Advertising texts mentioning Advertiser’s campaigns that are not active at the moment of advertisement.

  Minus words: prestamer credito, prestamer credito, prestamer es, prestamer ofrece, prestamer robot, prestamer prestamos, prestamer online, prestamer rapidos, prestamer personales, prestamer microcreditos, prestamer prestamos, prestamer contactos, prestamer el sitio, prestamer aval, prestamer credito, prestamer credito, prestamer es, prestamer ofrece, prestamer robot, prestamer prestamos, prestamer online, prestamer rapidos, prestamer personales, prestamer microcreditos, prestamer prestamos, prestamer contactos, prestamer el sitio, prestamer aval

  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


   

  Prestamer ES es un robot de préstamos en línea, que ofrece préstamos cortos de 50 a 300 euros para usuarios nuevos y hasta 1.000 euros para préstamos repetidos por un período de 7 a 21 días.

   

  Tipos de campaña de publicidad:
  CPL:
  comisión pagada por el registro exitoso de un nuevo cliente y una puntuación exitosa, que no está en la base de datos (sin comisiones pagadas por clientes ya registrados) 
  CPS: comisión pagada por el primer préstamo aprobado a un nuevo cliente. Posible escenario, cuando el cliente ya está registrado pero está tomando su primer préstamo, se paga la comisión por CPS, pero no por CPLя
   

  Orientación geográfica: España

  Edad: 21-74

  Actualización de estadísticas: 5 minutos

   

  Fuentes de tráfico aceptables:

  Publicidad contextual
  Banner publicitario
  Publicidad en redes sociales
  Grupos de redes sociales / páginas / publicidad de cuentas (excluidas las marcas Prestamer)
  Marketing por correo electrónico (según la disposición del contrato de asociación)

  No permitido:

  Enlaces directos de socios de Google Adwords que publicitan otros canales publicitarios
  Mímica de marca para Prestamer
  E-mail / SMS spam
  Palabras clave prohibidas en el contenido publicitario de Google Adwords (también Display URL): prestamista, prestamista de robot
  Palabras clave prohibidas en nombres de dominio (también como elemento): prestamista, prestamista de robot
  Palabras clave prohibidas en Google Adwords (también como elemento)
  Prestamer, robot prestamer
  Push, Barra de herramientas, PopUp / ClickUnder, Páginas de puerta, Adulto
  Tráfico de incentivo (bonificación / efectivo), Reembolso

   

  Materiales de publicidad

  Los afiliados pueden usar banners proporcionados por el anunciante
  Los materiales publicitarios creados por Afiliados deben cumplir con las leyes y legislaciones de España.
  "Prestamer", "Robot Prestamer" y asociados con las palabras y frases de la marca Prestamer están prohibidos en los materiales publicitarios (otros que los provistos por el Anunciante de acuerdo con la Sección 1)
   

  Información prohibida:

  Información incorrecta sobre los términos de los servicios de los anunciantes (monto del préstamo, período, interés del préstamo y porcentaje, información requerida). Ejemplos: PRESTAMER le ofrece 2000 EUR por 3 meses en un 1% »o« Obtenga un préstamo, no se requiere identificación ».

  Promesas que los anunciantes no pueden dar en una etapa actual o hasta que se complete el registro: «Su préstamo ha sido aprobado. Complete la solicitud »,« ¡Tome su préstamo! La inscripción es de 4 minutos, 100% de aprobación »

  Textos de publicidad que mencionan campañas de anunciantes que no están activas en el momento de la publicidad.

   

  Minus words for contextual ads

  prestamer credito, prestamer credito, prestamer es, prestamer ofrece, prestamer robot, prestamer prestamos, prestamer online, prestamer rapidos, prestamer personales, prestamer microcreditos, prestamer prestamos, prestamer contactos, prestamer el sitio, prestamer aval, prestamer credito, prestamer credito, prestamer es, prestamer ofrece, prestamer robot, prestamer prestamos, prestamer online, prestamer rapidos, prestamer personales, prestamer microcreditos, prestamer prestamos, prestamer contactos, prestamer el sitio, prestamer aval

Obecná pravidla

Acceptable traffic sources:

 • Contextual advertising
 • Banner advertising
 • Social networks target advertising
 • Social networks groups / pages / accounts advertising (excluding Prestamer brands)
 • E-mail marketing (according to the provision of the Partnership contract)

Not allowed:

Direct partner links from Google Adwords advertising other advertising channels
Brand mimicry for Prestamer
E-mail / SMS spam
Forbidden keywords in Google Adwords (also Display URL) advertising content: prestamer, robot prestamer
Forbidden keywords in domain names (also as an element): prestamer, robot prestamer
Forbidden keywords in Google Adwords (also as an element):
prestamer, robot prestamer
Push, Toolbar, PopUp / ClickUnder, Frames, Doorway pages, Adult
Incentive traffic (bonus / cash), Cashback

Poslední změny byly uloženy 17.02.2020

Typy trafficu

Kontextová reklama Povoleno
Newslettery Povoleno
Reklama na sociálních sítích Povoleno
Teaserové sítě Povoleno
Kanál YouTube Povoleno

Poslední změny byly uloženy 17.02.2020

Důvody zamítnutí reklamních prostorů